Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Hà Tĩnh xây dựng nông thôn mới phải gắn với khắc phục sự cố môi trường biển

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri tỉnh Hà Tĩnh với chuyên đề về nông, lâm nghiệp, phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Phan Quân – TTXVN

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận Hà Tĩnh là một trong những địa phương đi đầu cả nước về thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng cho rằng cần tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, trở thành nông thôn mới kiểu mẫu. 

Phó Thủ tướng đề nghị Hà Tĩnh tính toán xây dựng kế hoạch sử dụng đất gắn với bố trí tái định cư, di dân để tránh hậu quả lũ lụt; đồng thời có giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, giảm bớt lao động nông nghiệp trực tiếp.
Đề xuất