Phê chuẩn bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Ngày 28/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 458/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quyết định nêu rõ, phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Văn Hiệp, do Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Ngày 19/4/2024, tại Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X đã bãi nhiệm ­tư cách đại biểu HĐND khóa X, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Văn Hiệp.

Ông Trần Văn Hiệp đã vi phạm pháp luật, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và nhận hối lộ vào tháng 1/2024.

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm