Phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Hương Diệp/mattran.org.vn
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Hương Diệp/mattran.org.vn

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Ninh Thuận.

Phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận ảnh 1Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Hương Diệp/mattran.org.vn

Thông tin về tình hình công tác dân tộc, việc xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, bà Pi Năng Thị Thủy, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận cho biết, toàn tỉnh có 32 dân tộc thiểu số với 173.765 người, chiếm 23,7% dân số toàn tỉnh. Đồng bào dân tộc thiểu số luôn phát huy và nêu cao truyền thống yêu nước, một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ làm cách mạng đã viết nên những trang sử hào hùng, làm rạng danh cho quê hương. Năm 2023, số lượng người có uy tín của tỉnh Ninh Thuận là 124 người, trong đó dân tộc Chăm 35 người, dân tộc Raglai 83 người, dân tộc Churu 1 người, dân tộc Nùng 2 người và dân tộc K’ho 3 người.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, tỉnh Ninh Thuận có hai huyện là huyện Ninh Phước và Ninh Hải đạt chuẩn nông thôn mới, có 13/31 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay 100% số thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số được phủ kín điện lưới quốc gia, trên 90% hộ đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng điện thắp sáng, tỷ lệ hộ đồng bào sử dụng nước sinh hoạt đạt trên 95%. Hiện, cơ bản các thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đều có đường giao thông đi lại thuận tiện. Các cơ sở trường học, trạm xá được đầu tư nâng cấp xây mới đáp ứng nhu cầu học tập và khám chữa bệnh của người dân.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, những năm qua, đội ngũ người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận đã góp phần quan trọng vào các hoạt động xã hội, tích cực động viên nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, đóng vai trò là cầu nối đưa ý kiến của nhân dân đến với cấp ủy, chính quyền, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của đội ngũ người uy tín tiêu biểu trong sự phát triển của tỉnh Ninh Thuận nói riêng cũng như sự đóng góp vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc nói chung, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, trong những năm qua, những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận đã thực sự trở thành cánh tay nối dài hỗ trợ đắc lực cho cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào. Đây cũng chính là những hạt nhân tích cực, gương mẫu đi đầu trong thực hiện pháp luật, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn, trong thời gian tới, những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận cần tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, làm tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhất là những thành tựu trong phát triển đất nước để đồng bào các dân tộc tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước và của chính quyền các cấp, từ đó đóng góp công sức vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các cơ quan, ban, ngành quan tâm có những giải pháp để xây dựng đội ngũ người có uy tín, cung cấp thông tin kịp thời để người có uy tín làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; tham mưu với cấp ủy, chính quyền có những chính sách hỗ trợ để người có uy tín tín có đủ điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Hiền Hạnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm