Phát động" Tháng cao điểm vì người nghèo" năm 2015

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định: Giảm nghèo là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là cơ sở quan trọng để giữ vững ổn định về chính trị, bảo đảm quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đảng và Nhà nước đã ban hành đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà ở, đất sản xuất, hỗ trợ về y tế, giáo dục, đào tạo nghề nhằm giúp người dân thoát nghèo bền vững. Với sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, sự tham gia trách nhiệm của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, nhà tài trợ trong và ngoài nước, cùng tinh thần chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân,

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN

Việt Nam đã giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo từ 58% năm 1993 xuống còn 5,97% vào cuối năm 2014, là quốc gia có thành tích nổi bật về xóa đói giảm nghèo, được Liên Hợp quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Đồng hành cùng cả nước trong công tác xóa đói giảm nghèo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có rất nhiều chương trình hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả, trong đó có cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được tổ chức 15 năm qua. Thông qua Quỹ “Vì người nghèo”, hàng triệu ngôi nhà “Đại đoàn kết” đã được xây dựng, hàng triệu người nghèo được giúp đỡ về tư liệu sản xuất, chăm sóc y tế, chi phí học tập và hỗ trợ đời sống lúc khó khăn… đóng góp vào thành tựu chung của cả nước trong công cuộc giảm nghèo. 


Thay mặt Chính phủ và Ban chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao nghĩa cử nhân ái, tinh thần tương thân, tương ái của nhân dân ở khắp mọi miền Tổ quốc, của kiều bào ở nước ngoài ; cảm ơn các tổ chức quốc tế đã chia sẻ, giúp đỡ đầy ân tình đối với các hộ gia đình Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. 

Phó Thủ tướng đánh giá mặc dù đạt được nhiều thành tích đáng tự hào nhưng chặng đường phía trước để thực hiện mục tiêu của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo nhanh và bền vững, cũng như thực hiện cam kết quốc tế về xóa bỏ tình trạng đói nghèo dưới mọi hình thức còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh quốc tế ngày càng sâu rộng. Để cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp giảm nghèo nhanh và bền vững, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành sớm hướng dẫn và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ phê duyệt về đề án tổng thể chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng trong giai đoạn 2016-2020; tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động các nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước cùng với các chương trình, dự án hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo thực hiện có kết quả mục tiêu xóa nhà tạm, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. 

 

Toàn cảnh Lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN


Phó Thủ tướng mong muốn đồng bào ta ở trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, các cơ quan, các lực lượng vũ trang tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực giúp đỡ vật chất và tinh thần cho đồng bào nghèo trong nước, tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội. Đồng thời, Phó Thủ tướng tin tưởng Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” sẽ ngày càng nhận được sự hưởng ứng rộng rãi hơn của cộng đồng xã hội trong và ngoài nước, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giảm nghèo của đất nước. 

Nhân dịp này, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã quyên góp, ủng hộ Quỹ vì người nghèo số tiền gần 18 tỷ đồng. 

Trong 15 năm, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã mang ý nghĩa chính trị, xã hội nhân văn sâu sắc, góp phần khơi dậy truyền thống đoàn kết nhân ái của người Việt Nam, khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để chăm lo cho người nghèo một cách thiết thực. Theo thống kê chưa đầy đủ 9 tháng năm 2015 các tổ chức, các cá nhân đã ủng hộ cho “Quỹ vì người nghèo” các cấp số tiền là hơn 572 tỷ đồng. Từ những kết quả trên, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa được 19.592 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; giúp 204.775 hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất; 1.552.098 lượt người nghèo được khám chữa bệnh.../. 

Đề xuất