Ông Tạ Văn Long được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái

Ngày 4/7, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đã tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với 100% số phiếu tán thành, ông Tạ Văn Long, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND khóa XVIII và bà Hoàng Thị Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND khóa XVIII tiếp tục được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long khẳng định sẽ cùng với tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân; bám sát và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy thành các nghị quyết, cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện hiệu quả nhằm huy động mọi nguồn lực, phát huy các lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh, bền vững theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc", phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu "Đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030"…

Cũng tại kỳ họp, ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với kết quả 56/56 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Trần Huy Tuấn, sinh ngày 28/8/1974, quê quán xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; Kỹ sư Thủy lợi, Cử nhân Kinh tế chính trị, Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên - Đại học Thủy lợi.

Trong quá trình công tác, ông Trần Huy Tuấn đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi Yên Bái, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái, Bí thư Huyện ủy Văn Yên, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái (từ tháng 10 năm 2020 đến nay).

Các ông Nguyễn Thế Phước, Ngô Hạnh Phúc và bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngoài ra, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đã tiến hành bầu các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban thuộc HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Bầu 18 Ủy viên UBND tỉnh khóa XIX và bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho biết: Trong ngày bầu cử 23/5 vừa qua, cử tri Yên Bái đã đi bầu cử với tỷ lệ rất cao, đạt 99,96%. Với tất cả trách nhiệm và tâm huyết, thông qua lá phiếu bầu, cử tri tỉnh Yên Bái đã sáng suốt lựa chọn bầu ra 6 đại biểu Quốc hội khóa XV; 56 đại biểu HĐND tỉnh, 298 đại biểu HĐND cấp huyện cùng 3.639 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khởi đầu hoạt động của các cơ quan trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND và các thành viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 theo Luật định để bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới sớm bắt tay ngay vào công việc sau khi bộ máy chính quyền nhiệm kỳ 2016- 2021 kết thúc hoạt động.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy đề nghị ngay sau Kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan theo hướng: đúng chức năng, rõ nhiệm vụ; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, cơ quan tham mưu, cơ quan phối hợp, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền cấp tỉnh...

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Yên Bái cũng xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh; Nghị quyết về số lượng thành viên các Ban của HĐND tỉnh; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2021.

Đức Tưởng

Tin liên quan

Ông Đỗ Đức Duy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái gồm 14 đồng chí. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.Đề xuất