Ông Nguyễn Đông thu nhập cao từ kinh tế trang trại

Ông Nguyễn Đông thu nhập cao từ kinh tế trang trại
Ông Đông đang chăm sóc vườn cây ăn quả.
Ông Đông đang chăm sóc vườn cây ăn quả.

Nhờ vườn quýt này, mỗi năm gia đình ông Đông thu nhập trên 200 triệu đồng
Nhờ vườn quýt này, mỗi năm gia đình ông Đông thu nhập trên 200 triệu đồng
TTXVN

Có thể bạn quan tâm