Nghệ An phấn đấu đưa Quế Sơn sớm về đích nông thôn mới

Đến thời điểm này, xã Quế Sơn đã hoàn thành 14/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đang được Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã phấn đấu đạt được trong thời gian sớm nhất, để Quế Sơn sớm trở thành xã đầu tiên về đích hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn mới.
 

Đường nông thôn ở Quế Sơn được cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của nhân dân.

Hệ thống giáo dục từ mầm non đến trung học cơ sở tại Quế Sơn được chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. 

Nhiều mô hình VAC, VACR phát triển mạnh tại Quế Sơn đã giúp người dân có thu nhập kinh tế ổn định, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. 

Nhiều gai đỉnh ở Quế Sơn phát triển chăn nuôi gia cầm có thu nhập ổn định

 Nhiều mô hình VAC, VACR phát triển mạnh tại Quế Sơn đã giúp người dân có thu nhập kinh tế ổn định, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo.

 Hệ thống giáo dục từ mầm non đến trung học cơ sở tại Quế Sơn được chú trọng đầu tư cơ sở vật chất

Một lớp học mầm non ở xã Quế Sơn


Khám chữa bệnh cho người dân tại Trạm Y tế xã Quế Sơn. 

Khám chữa bệnh cho người dân tại Trạm Y tế xã Quế Sơn. 

Trạm Y tế xã Quế Sơn được đầu tư mới khang trang, nhờ đó công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn được thực hiện tốt. Đến nay toàn xã đã có 89,5% người dân tham gia bảo hiểm y tế. 


 

 

Đề xuất