Mẹ về nón lá nghiêng che

Mẹ về nón lá nghiêng che
Nón lá ở Việt Nam có nhiều loại khác nhau qua từng giai đoạn lịch sử cho tới bây giờ nó vẫn còn đó và Còn được biết đến nhiều hơn tới du khách trên thế giới. Nón lá được dùng khá phổ biến với con người Việt Nam đặt biệt là những vùng quê nông thôn, gắn liền với đời sống của người nông dân, là người bạn chia sẻ bớt những ngày nắng chói chan trên cánh đồng bao la hay là một chiếc quạt tạo gió khi ngồi nghỉ. Nón lá gắn với hình ảnh của quê hương, khắc sâu trong tâm hôn người Việt. Nón lá gắn với hình ảnh của mẹ, với sự tảo tần rất phụ nữ Việt Nam: " Quê hương là cầu tre nhỏ/ Mẹ về nón lá nghiêng che"
 
Đội nón lá trên đường về Lấy nón lá làm quạt Đội nón lá trên đường ra đồng Gánh hàng hoa Nón theo mẹ ra đồng Đội nón đi chợ Trên biển Đội nón lá cào don Nón lá trên đầu trong những mưu sinh thường nhật
Đội nón lá trên đường về
 
Đội nón lá trên đường về Lấy nón lá làm quạt Đội nón lá trên đường ra đồng Gánh hàng hoa Nón theo mẹ ra đồng Đội nón đi chợ Trên biển Đội nón lá cào don Nón lá trên đầu trong những mưu sinh thường nhật
Lấy nón lá làm quạt
 
Đội nón lá trên đường về Lấy nón lá làm quạt Đội nón lá trên đường ra đồng Gánh hàng hoa Nón theo mẹ ra đồng Đội nón đi chợ Trên biển Đội nón lá cào don Nón lá trên đầu trong những mưu sinh thường nhật
Đội nón lá trên đường ra đồng
 
Đội nón lá trên đường về Lấy nón lá làm quạt Đội nón lá trên đường ra đồng Gánh hàng hoa Nón theo mẹ ra đồng Đội nón đi chợ Trên biển Đội nón lá cào don Nón lá trên đầu trong những mưu sinh thường nhật
Gánh hàng hoa
 
Đội nón lá trên đường về Lấy nón lá làm quạt Đội nón lá trên đường ra đồng Gánh hàng hoa Nón theo mẹ ra đồng Đội nón đi chợ Trên biển Đội nón lá cào don Nón lá trên đầu trong những mưu sinh thường nhật
Nón theo mẹ ra đồng
 
Mẹ về nón lá nghiêng che ảnh 6
Đội nón đi chợ
Đội nón lá trên đường về Lấy nón lá làm quạt Đội nón lá trên đường ra đồng Gánh hàng hoa Nón theo mẹ ra đồng Đội nón đi chợ Trên biển Đội nón lá cào don Nón lá trên đầu trong những mưu sinh thường nhật
 
Đội nón lá trên đường về Lấy nón lá làm quạt Đội nón lá trên đường ra đồng Gánh hàng hoa Nón theo mẹ ra đồng Đội nón đi chợ Trên biển Đội nón lá cào don Nón lá trên đầu trong những mưu sinh thường nhật
Trên biển
 
Đội nón lá trên đường về Lấy nón lá làm quạt Đội nón lá trên đường ra đồng Gánh hàng hoa Nón theo mẹ ra đồng Đội nón đi chợ Trên biển Đội nón lá cào don Nón lá trên đầu trong những mưu sinh thường nhật
Đội nón lá cào don
 
Đội nón lá trên đường về Lấy nón lá làm quạt Đội nón lá trên đường ra đồng Gánh hàng hoa Nón theo mẹ ra đồng Đội nón đi chợ Trên biển Đội nón lá cào don Nón lá trên đầu trong những mưu sinh thường nhật
Nón lá trên đầu trong những mưu sinh thường nhật

Theo tuoitre.vn

Có thể bạn quan tâm