Màu xanh trên quần đảo Trường Sa

Màu xanh trên quần đảo Trường Sa
Chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn chăm sóc vườn rau
Chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn chăm sóc vườn rau
Vườn rau thanh niên trên đảo Trường Sa Lớn
Vườn rau thanh niên trên đảo Trường Sa Lớn
Vườn rau xanh trên đảo Đá Thị
Vườn rau xanh trên đảo Đá Thị
Thiếu úy Phan Văn Định chăm sóc rau xanh trên Nhà giàn DK1/7 Huyền Trân
Thiếu úy Phan Văn Định chăm sóc rau xanh trên Nhà giàn DK1/7 Huyền Trân
Trồng rau xanh trong các hộp xốp trên đảo Đá Thị
Trồng rau xanh trong các hộp xốp trên đảo Đá Thị

Có thể bạn quan tâm