Kiên Giang phát huy thế mạnh cây lúa


Được mùa lúa ở xã  Phi Thông, thành phố Rạch Giá

Chăm sóc lúa hè thu ở ấp Hòa An B, xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng.

Chuẩn bị sản xuất vụ mới.

Tỉnh đã thực hiện liên kết 4 nhà trong triển khai cánh đồng mẫu lớn theo tiêu chuẩn VietGAP, hình thành vùng sản xuất lúa tập trung với các giống lúa có năng suất cao, chú trọng chuyển đổi đất trồng 3 vụ lúa/ năm sang 2 vụ lúa, 1 vụ màu nhằm cải tạo đất và nâng cao giá trị trên mỗi đơn vị diện tích.

Năm 2014 lần đầu tiên huyện Kiên Giang thực hiện thí điểm luân canh cây màu trên đất lúa ở huyện.

Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất, góp phần làm tăng giá trị cây lúa.

Nhờ có thủy lợi nông dân Kiên Giang luôn chủ động nguồn nước phục vụ nông nghiệp.

Năm nay, lần đầu tiên Kiên Giang thực hiện thí điểm chương trình luân canh cây màu trên đất lúa tại các huyện Giang Thành, Hòn Đất... Các hộ tham gia chương trình được hỗ trợ 60% giống, 30% vật tư, được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh trên rau màu.

Nông dân phấn khởi được mùa lúa.

Cánh đồng ơ huyện Hòn Đất, một trong những huyện trọng điểm của tỉnh Kiên Giang.

Nhờ những bước đi có tính đột phá trong phát triển nông nghiệp, sản lượng lương thực của Kiên Giang tăng hàng năm. Toàn tỉnh đã hình thành nhiều "huyện lúa” có sản lượng từ 500 nghìn tấn/năm trở lên như: Hòn Đất, Giồng Riềng, Tân Hiệp. Năm 2013, Kiên Giang là tỉnh đạt sản lượng lúa cao nhất cả nước với trên 4,4 triệu tấn.

Đề xuất