Không chấp thuận gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng

Không chấp thuận gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng
Cụ thể, NHNN đã không chấp thuận kiến nghị của HoREA về việc tiếp tục giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/3/2016 đối với các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội và dự án nhà ở thương mại đã chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội đang xây dựng dở dang, đã bán cho khách hàng mà người dân đã mua nhà và ký hợp đồng vay gói 30.000 tỷ đồng trước thời điểm trên.
Không chấp thuận gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng ảnh 1
NHNN vẫn giữ nguyên ý kiến không gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng đến cuối năm 2016 cho doanh nghiệp

Theo NHNN, nhóm khách hàng doanh nghiệp là đơn vị kinh doanh đã được hưởng lợi nhuận định mức, đã được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai… khi xây dựng nhà ở xã hội. Vì thế, NHNN chỉ đồng ý gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với nhóm khách hàng cá nhân nhưng tối đa đến hết ngày 31/12/2016, đây cũng là sự hỗ trợ gián tiếp của NHNN cho việc bán nhà của doanh nghiệp. 

NHNN cũng cho rằng, trong các mục tiêu của gói cho vay này, mục tiêu an sinh xã hội thông qua việc hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn giá rẻ để cải thiện điều kiện về chỗ ở là mục tiêu quan trọng, được ưu tiên hơn.

Ngoài ra, trong văn bản trả lời kiến nghị của HoREA, NHNN cũng cho biết sẽ không giảm lãi suất cho vay nhà ở xã hội xuống còn 4,8%. Vì đối với chương trình tín dụng 30.000 tỷ đồng, NHNN đã quy định lãi suất áp dụng trong năm 2016 là 5%/năm (giảm 1% so với mức lãi suất 6% theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN). Đây là mức lãi suất đã được tính toán hợp lý dựa trên tình hình thực tế lãi suất cho vay bình quân các ngân hàng trên thị trường và phù hợp với nguyên tắc hỗ trợ lãi suất của Thông tư 11 của NHNN.

Có thể bạn quan tâm