Hướng dẫn hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích cho gia đình học sinh nghèo, cận nghèo

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 9/2022/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

Huong dan ho tro may tinh bang va dich vu vien thong cong ich cho gia dinh hoc sinh ngheo, can ngheo hinh anh 1Tặng 100 máy tính cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong Chương trình “Sóng và máy tính cho em” của thành phố Lạng Sơn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Cụ thể, Thông tư hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ học tập của học sinh phổ thông thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021. Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025. 

Theo Thông tư, đối tượng hỗ trợ máy tính bảng là hộ nghèo, hộ cận nghèo đáp ứng các điều kiện: có thành viên của hộ gia đình là học sinh phổ thông; có nhu cầu nhận hỗ trợ máy tính bảng thuộc Chương trình; chưa được nhận hỗ trợ máy tính (máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng) phục vụ học tập của học sinh từ các nguồn khác thuộc Chương trình "Sóng và máy tính cho em".

Tiêu chí chung ưu tiên đối tượng quy định tại Thông tư được nhận hỗ trợ máy tính bảng theo thứ tự sau: Hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách người có công với cách mạng; hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách xã hội; hộ nghèo; hộ cận nghèo.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và số lượng máy tính bảng được Bộ Thông tin và Truyền thông phân bổ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quyết định tiêu chí, cách phân bổ máy tính bảng cho các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn; cụ thể hóa, bổ sung tiêu chí ưu tiên hộ gia đình thuộc đối tượng hỗ trợ máy tính bảng được nhận máy tính bảng; quy định trình tự, thủ tục và chỉ đạo công tác xét chọn, đề xuất danh sách hộ gia đình được nhận máy tính bảng tại địa phương; đảm bảo đúng đối tượng theo quy định tại Thông tư này và theo các tiêu chí ưu tiên; phê duyệt danh sách hộ gia đình tại địa phương được nhận máy tính bảng và gửi Bộ Thông tin và Truyền thông. Thời gian UBND cấp tỉnh gửi Bộ Thông tin và Truyền thông Danh sách hộ gia đình được phân bổ máy tính bảng là trong 45 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông phân bổ máy tính bảng của Chương trình cho địa phương.

Thông tư quy định UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp với nhà thầu cung cấp máy tính bảng tổ chức bàn giao máy tính bảng cho các đối tượng được nhận máy tính bảng theo đúng danh sách được UBND cấp tỉnh phê duyệt. Khi bàn giao máy tính bảng cho đối tượng được hỗ trợ, nhà thầu và đại diện UBND cấp xã, đại diện cơ sở giáo dục phổ thông tại xã phải phối hợp lập Biên bản bản giao kèm theo Bảng kê danh sách hộ gia đình đã nhận bàn giao máy tính bảng có đủ thành phần ký xác nhận.

Trường hợp đối tượng được nhận máy tính bảng bắt đầu sử dụng dịch vụ viễn thông công ích vào một ngày bất kỳ trong tháng (không tròn tháng), mức hỗ trợ tháng đầu tiên cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích như sau:

Hộ gia đình bắt đầu sử dụng dịch vụ viễn thông công ích từ ngày 2 đến ngày 10 của tháng, được hỗ trợ bằng 85% mức hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều này. Hộ gia đình bắt đầu sử dụng dịch vụ viễn thông công ích từ ngày 11 đến ngày 20 của tháng, được hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều này. Hộ gia đình bắt đầu sử dụng dịch vụ viễn thông công ích từ ngày 21 đến ngày cuối tháng, hỗ trợ bằng 15% mức hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều này.

Trường hợp hộ gia đình có nhu cầu sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng có chi phí cao hơn mức hỗ trợ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, hộ gia đình có trách nhiệm tự thanh toán cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phần chênh lệch chi phí vượt mức hỗ trợ của Chương trình...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2022. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ảnh về Bộ Thông tin và Truyền thông để được giải đáp, hướng dẫn.

P. V

Tin liên quan

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” tiếp bước học sinh nghèo Đắk Nông

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động với phương châm trong bất cứ hoàn cảnh nào không để học sinh bị bỏ lại phía sau. Tại tỉnh Đắk Nông, chương trình đã kịp thời giúp đỡ những học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có máy tính để học tập trực tuyến.


Chương trình “Sóng và máy tính cho em” - Chắp cánh ước mơ cho học trò nghèo Đắk Lắk

Năm học 2021-2022 là năm học đặc biệt, chưa có tiền lệ của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk khi phải khai giảng trực tuyến, dạy học trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ, ngành giáo dục và đào tạo đang tích cực triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm chắp cánh ước mơ cho học trò nghèo, giúp tất cả học sinh đủ điều kiện học trực tuyến.


Hơn 16 tỷ đồng hỗ trợ học sinh nghèo, khó khăn 6 tỉnh miền Trung

Ngày 8/1, tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị), Văn phòng Dự án tổ chức Zhi-shan Foundation Taiwan (một tổ chức phi chính phủ của Đài Loan - Trung Quốc) kỷ niệm 20 năm thực hiện Dự án học bổng vượt khó và ký kết hợp tác năm 2018 với các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Ngãi. Đề xuất