Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, với chủ đề “Giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015”, Hội nghị lần này tập trung bàn sâu về kinh nghiệm và giải pháp thực hiện tốt những vấn đề về hoạt động giám sát, chất vấn, giám sát chuyên đề, giám sát giữa hai kỳ họp, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, về cơ quan giúp việc của Hội đồng nhân dân, về nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân. Chủ tịch Quốc hội đánh giá, việc tổ chức Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố theo khu vực là một sáng kiến hay, có tác dụng thiết thực trong việc góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và đề cao vị thế của Hội đồng nhân dân các cấp.


 Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh đến việc cải tiến phương thức giám sát để đảm bảo giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn. Chọn vấn đề để giám sát cho trúng, cho đúng, đổi mới phương thức chất vấn và trả lời chất vấn nhằm nâng cao tính thiết thực và hiệu quả của hoạt động chất vấn, đề cao trách nhiệm của các cơ quan trả lời chất vấn, chú trọng đến hậu giám sát để đảm bảo các Nghị quyết giám sát của Hội đồng nhân dân phải được thực thi trên thực tế. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Tại Hội nghị, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định đã trao cờ cho đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc đảm nhận đăng cai tổ chức Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ lần thứ hai vào năm 2017./. 


Đề xuất