Hội nghị nâng cao chất lượng Báo ảnh Dân tộc và Miền núi được tổ chức sáng nay 22/9

Hội nghị nâng cao chất lượng Báo ảnh Dân tộc và Miền núi được tổ chức sáng nay 22/9
Tham dự Hội nghị sẽ có đại diện lãnh đạo TTXVN, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Dân tộc, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Công ty phát hành báo chí Trung ương, các cơ quan thường trú TTXVN tại 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và một số đơn vị thông tin của TTXVN.

Với chủ đề: “Nâng cao chất lượng Báo ảnh Dân tộc và Miền núi”, hội nghị là cơ hội để đánh giá lại công tác thông tin, tuyên truyền về đồng bào ở các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, đồng thời xác định những việc cần làm trong thời gian tới để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và công tác phát hành Báo ảnh Dân tộc và Miền núi. Những ý kiến đóng góp tại hội nghị lần này sẽ là cơ sở để Báo ảnh Dân tộc và Miền núi ngày càng phát triển, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu thông tin của đồng bào các dân tộc nói chung, đồng bào các dân tộc có chữ viết nói riêng.

Với 12 ấn phẩm song ngữ gồm Việt - Khmer, Việt - Bahnar, Việt - Jrai, Việt - Êđê, Việt - Chăm, Việt - Mông, Việt - K’ho, Việt - M’nông, Việt - Tày, Việt - Xê đăng, Việt - Cơ tu và Việt - Hoa, Báo ảnh Dân tộc và Miền núi hiện là ấn phẩm báo chí song ngữ duy nhất ở Việt Nam được xuất bản bằng chữ viết tiếng Việt và chữ viết của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Mang bản sắc riêng do TTXVN xuất bản, Báo ảnh Dân tộc và Miền núi được phát hành tại 45 tỉnh, thành phố và vùng đồng bào dân tộc, với số lượng 75.000 bản/kỳ/tháng. Báo gồm các chuyên mục chính: Sự kiện và vấn đề, Phóng sự chuyên đề, Kinh tế - Xã hội, Xóa đói giảm nghèo, Văn hóa, Đất nước qua ảnh, Y tế - Giáo dục… được thực hiện bởi các phóng viên, biên tập viên của Tòa soạn, các cơ quan thường trú TTXVN tại các tỉnh, các cộng tác viên…

Với nội dung phong phú, hình ảnh đẹp và chân thực, chất lượng biên dịch chính xác, ngôn ngữ trong sang, dễ hiểu, ấn phẩm đã trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với người dân, góp phần đắc lực vào việc bảo tồn tiếng nói - chữ viết của đồng bào các dân tộc; đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, văn hóa phẩm độc hại; chống lại sự chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, phản động, tạo sự đồng thuận để xây dựng quê hương…

Dantocmiennui.vn

Có thể bạn quan tâm