Hội nghị cấp bộ trưởng ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo

Tham dự có Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong (Thong-xỉnh Thăm-mạ-vông), Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh, đại diện các tổ chức quốc tế cùng lãnh đạo cấp bộ phụ trách công tác phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo của 10 nước ASEAN. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh làm trưởng đoàn. 

Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong cùng các quan chức cấp Bộ trưởng ASEAN chụp ảnh lưu niệm chung tại lễ khai mạc. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào

Được tổ chức 2 năm một lần, Hội nghị cấp bộ trưởng ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo lần thứ 9 này sẽ tập trung vào công tác xã hội hóa và đối tác công tư trong việc phát triển nông nghiệp, nông thôn cũng như xóa đói giảm nghèo để giúp ASEAN có được sự phát triển bền vững. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong nhấn mạnh trong giai đoạn vừa qua, hợp tác trong công tác phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo tại ASEAN đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Thủ tướng Lào bày tỏ tin tưởng hội nghị lần này sẽ là diễn đàn quan trọng, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, đồng thời là cơ hội tốt để các nước ASEAN trao đổi những bài học kinh nghiệm quý trong công tác phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo, qua đó giúp thắt chặt hơn quan hệ hợp tác trong ASEAN. 

Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào

Trong phát biểu của mình, Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh cho biết phát triển bền vững là một ưu tiên lớn trong lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN cũng như trong tầm nhìn 2025 mà các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ thông qua tại Hội nghị cấp cao sắp tới. Trong thập kỷ qua, tỷ lệ người nghèo tại ASEAN đã giảm mạnh, số người có mức thu nhập chưa đến 1 USD/ngày tại ASEAN đã giảm từ mức cứ hai người thì có 1 người thu nhập dưới 1 USD/ngày, xuống còn 8 người mới có 1 người, đây là một thành tựu rất lớn. Tổng Thư ký ASEAN nêu rõ có được điều này chính là nhờ chính sách phát triển bền vững, trong đó coi trọng quan hệ đối tác giữa tất cả các thành phần trong xã hội, và đây chính là chủ đề của Hội nghị lần thứ 9. 

Tổng Thư ký ASEAN, ông Lê Lương Minh phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào

Tại hội nghị lần này, bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm về hợp tác công tư (PPP) trong nông nghiệp, phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo, đoàn Việt Nam cũng chia sẻ kinh nghiệm rất hay mà Việt Nam đang triển khai, đó là cách tiếp cận nghèo theo phương pháp mới, đa chiều thay cho phương pháp đánh giá nghèo đơn chiều, tức là không chỉ xét ở mức thu nhập, mà còn xét ở tiêu chí tiếp cận dịch vụ y tế, nước sạch, giáo dục… của người dân khi xét tiêu chí nghèo. 

Đoàn Việt Nam tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại LàoĐề xuất