Hà Nội hướng tới mở rộng diện tích thâm canh lúa cải tiến

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ mở rộng diện tích thâm canh lúa cải tiến theo phương thức SRI lên tới hơn 90% diện tích lúa. Qua đó hạn chế đáng kể lượng khí metan thải vào không khí, cũng như tiết kiệm nước..., góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm
Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ mở rộng diện tích thâm canh lúa cải tiến theo phương thức SRI lên tới hơn 90% diện tích lúa. Qua đó hạn chế đáng kể lượng khí metan thải vào không khí, cũng như tiết kiệm nước..., góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ mở rộng diện tích thâm canh lúa cải tiến theo phương thức SRI lên tới hơn 90% diện tích lúa. Qua đó hạn chế đáng kể lượng khí metan thải vào không khí, cũng như tiết kiệm nước..., góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 nông nghiệp phát triển xanh, sạch, chất lượng và bền vững. Để nâng tỷ lệ diện tích lúa áp dụng phương pháp SRI toàn phần, ngoài đẩy mạnh tập huấn cho nông dân, cán bộ hợp tác xã, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội sẽ tham mưu với UBND thành phố Hà Nội chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, trong đó có nội dung hỗ trợ đầu tư hệ thống thủy lợi. Để chương trình thâm canh lúa cải tiến theo phương pháp SRI đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả cao hơn nữa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bởi khi có cơ chế, chính sách mới xây dựng được định mức, kinh tế kỹ thuật hỗ trợ cụ thể…

Hà Nội hướng tới mở rộng diện tích thâm canh lúa cải tiến ảnh 1Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ mở rộng diện tích thâm canh lúa cải tiến theo phương thức SRI lên tới hơn 90% diện tích lúa. Qua đó hạn chế đáng kể lượng khí metan thải vào không khí, cũng như tiết kiệm nước..., góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 nông nghiệp phát triển xanh, sạch, chất lượng và bền vững.

Châu Giang

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm