Giám sát việc sử dụng kinh phí quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk

Chiều 24/5, Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức giám sát “việc sử dụng kinh phí quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2023”.

vna_potal_dak_lak_giam_sat_ve_su_dung_kinh_phi_quan_ly_bao_ve_rung_7393668.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk, địa phương có diện tích rừng là 497.235,2 ha (rừng tự nhiên 411.930,9 ha, rừng trồng 85.304,3 ha). Tỷ lệ che phủ rừng đạt 38,04%. Kết quả sử dụng kinh phí từ năm 2021–2023 từ nguồn ngân sách tỉnh là 300.002 triệu đồng và ngân sách trung ương là 18.671 triệu đồng. Thanh quyết toán kinh phí nguồn ngân sách tỉnh là 279.160 triệu đồng và ngân sách trung ương là 19.349 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Minh Chí, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, hiện vẫn còn những hạn chế, khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng như: Hầu hết các công ty lâm nghiệp chủ yếu hoạt động cầm chừng, chưa chủ động được nguồn kinh phí để hoạt động sản xuất kinh doanh bảo vệ và phát triển rừng cũng như các hoạt động kinh doanh khác, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn ngân sách nhà nước. Trong khi cơ chế chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên, kinh phí hỗ trợ cho các xã làm công tác quản lý, bảo vệ diện tích rừng tự nhiên còn thấp.

Việc hỗ trợ từ ngân sách chỉ đáp ứng được khoảng 20 - 30% nhu cầu, dẫn đến không đảm bảo tiền lương cho cán bộ, công nhân viên của công ty; chế độ, chính sách đối với người bảo vệ rừng chưa bảo đảm. Những vấn đề này dẫn đến nhiều hệ lụy thực tế đã và đang diễn ra như: Quản lý bảo vệ rừng bị buông lỏng dẫn đến rừng bị xâm hại; cán bộ quản lý bảo vệ rừng, kể cả lãnh đạo quản lý các công ty lâm nghiệp cũng xin thôi việc.

Từ những khó khăn, hạn chế, UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị HĐND tỉnh sớm cho chủ trương xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về sử dụng nguồn ngân sách tỉnh để tăng mức hỗ trợ kinh phí quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chỉ đạo các cấp ủy, cấp huyện tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng trên địa bàn quản lý, xử lý dứt điểm các vụ vi phạm lấn, chiếm đất rừng do các đơn vị chủ rừng lập hồ sơ chuyển đến theo đúng quy định của pháp luật, không để tồn đọng kéo dài.

vna_potal_dak_lak_giam_sat_ve_su_dung_kinh_phi_quan_ly_bao_ve_rung_7393671.jpg
Ông Trần Phú Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Kết luận buổi giám sát, ông Trần Phú Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk ghi nhận những kết quả đạt được trong việc sử dụng kinh phí quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai thực hiện các quy trình đảm bảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm sớm trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết để hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Phú Hùng đề nghị, thời gian tới, UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp với các công ty, Ban quản lý, chủ rừng thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Thành lập các tổ công tác liên ngành kịp thời xử lý những vụ vi phạm lâm luật, xâm canh đất rừng.

UBND tỉnh và các đơn vị liên quan hoàn thiện phương án hỗ trợ kinh phí quản lý, bảo vệ phát triển rừng; đánh giá hiệu quả của phương án; xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành đảm bảo hiệu quả thực chất, khả thi đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Tuấn Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm