Gần 2,7 tỷ đồng thúc đẩy khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Kon Tum

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch số 1961/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí cho các hoạt động này là gần 2,7 tỷ đồng.

vna_potal_huyen_sa_thay_kon_tum_phat_trien_nhanh_dien_tich_cay_an_trai_7385735 (1).jpg
Những năm qua, huyện biên giới Sa Thầy (Kon Tum) đã có nhiều chính sách hỗ trợ dân phát triển cây ăn trái, giúp cải tạo vườn tạp. Hiện diện tích cây ăn trái tại huyện Sa Thầy gần 1.600ha, trong đó cây sầu riêng chiếm hơn 600ha. Trong 2 năm 2023 và 2024, huyện Sa Thầy huy động xã hội hóa 2 tỷ đồng để mua 15.000 cây giống, chủ yếu là sầu riêng cung cấp cho dân cải tạp vườn tạp. Từ đó, tạo thêm thu nhập ổn định cho người dân, đặc biệt là các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số. Trong ảnh: Ông A Thiếu, làng Lung, xã Ia Xiêr (Sa Thầy, Kon Tum) được hỗ trợ 50 cây sầu riêng để trồng trong vườn, giúp cải tạo vườn tạp. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

Việc triển khai các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông về khởi nghiệp và Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 tới các đoàn thể, cá nhân trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khởi nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, dựa trên tiềm năng, thế mạnh và nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương.

Bên cạnh đó, các hoạt động sẽ tạo lập môi trường thuận lợi để tổ chức, cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp được hỗ trợ, tư vấn khởi nghiệp; hỗ trợ thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh phát triển sản xuất, kết nối cung cầu, tăng cường trao đổi hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần thực hiện đạt mục tiêu hỗ trợ chương trình khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025.

vna_potal_huyen_sa_thay_kon_tum_phat_trien_nhanh_dien_tich_cay_an_trai_7385762.jpg
Ông A Thiếu, làng Lung, xã Ia Xiêr (Sa Thầy, Kon Tum) chăm sóc cây sầu riêng. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

Với tổng kinh phí gần 2,7 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn ngân sách Trung ương, các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum tập trung vào việc biểu dương thanh niên, sinh viên, người có uy tín tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong vùng; tổ chức các hoạt động thu hút đầu tư, hội chợ, triển khai thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của vùng; tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động, nội dung được giao đảm bảo đúng quy định, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Sở Tài chính, Sở Công Thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn được giao.

Kon Tum là tỉnh có tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, chiếm trên 53%. Với điều kiện kinh tế của người dân chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp, việc khuyến khích khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư sẽ là “bàn đạp” để thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với phát huy lợi thế ngành nông nghiệp của địa phương.

Dư Toán

Có thể bạn quan tâm