Đồng chí Lê Minh Khái, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

Đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao Quyết định của Bộ Chính trị  về việc điều động, phân công đồng chí Võ Văn Dũng (phải) giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: Nguyễn Thanh Liêm-TTXVN


Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2010-2015. Kết quả, có 39/39 phiếu đồng ý bầu đồng chí Lê Minh Khái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2010-2015. 


 Đồng chí Lê Minh Khái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2010 - 2015. 

Đề xuất