Đổi thay trên quê hương cách mạng Bắc Sơn

Đổi thay trên quê hương cách mạng Bắc Sơn
Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 22,6%. Hiện 100% số xã trên địa bàn có đường đến trung tâm xã. Toàn huyện có 13 trường học đạt chuẩn quốc gia; 98% hộ dân được sử dụng điện; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%.

Đồng chí Tòng Thị Phóng thăm học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Bắc Sơn. Ảnh: Hoàng Nam - TTXVN
Đồng chí Tòng Thị Phóng thăm học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Bắc Sơn. Ảnh: Hoàng Nam - TTXVN

Trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp huyện Bắc Sơn phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Huyện đã lồng ghép hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, từng bước hình thành các vùng chuyên canh, nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi đem lại hiệu quả cao như: sản xuất lúa nếp cái hoa vàng ở xã Bắc Sơn; sản xuất rau an toàn ở xã Hữu Vĩnh; chăn nuôi trâu, bò vỗ béo ở xã Chiến Thắng, xã Quỳnh Sơn; mô hình cam, quýt theo hướng VietGap ở xã Chiến Thắng, Vũ Sơn; mô hình cam, bơ ở xã Tân Hương…Các mô hình trên đã và đang được nhân rộng, phát huy hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Quê hương cách mạng Bắc Sơn đang thay đổi từng ngày, hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng được tăng cường, đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng cao.Từ năm 2012 đến nay, huyện đã huy động được trên 1,3 nghìn tỷ đồng để củng cố hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và hạ tầng kỹ thuật. Phong trào làm đường giao thông nông thôn theo phương thức nhà nước hỗ trợ, nhân dân tự làm phát triển mạnh. Bình quân mỗi năm huyện làm được trên 20 km 
Theo ông Hoàng Thế Vinh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bắc Sơn Hoàng, Bắc Sơn có 56 điểm di tích; trong đó 12 điểm di tích cấp quốc gia đặc biệt, 1 điểm di tích cấp quốc gia và 14 điểm di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Di tích lịch sử cách mạng chiếm số lượng lớn trong hệ thống di tích Bắc Sơn.

Huyện Bắc Sơn là nơi đã diễn ra cuộc khởi nghĩa ngày 27/9/1940 , đây là một trong những cuộc khởi nghĩa vũ trang sớm nhất ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những địa danh liên quan  đến cuộc khởi nghĩa như rừng Khuổi Nọi, đình Nông Lục, cầu Rá Riềng… đã đi vào lịch sử cách mạng của dân tộc. Trong thời kỳ xây dựng và phát triển, dù còn nhiều khó khăn nhưng đồng bào các dân tộc huyện Bắc Sơn, tỉnh lạng Sơn  đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt khó vươn lên./.
 
Thái Thuần

Có thể bạn quan tâm