Đời sống nông dân Hà Nội hôm nay không ngừng nâng cao

Những năm qua, tiêu chí giáo dục và đào tạo được thành phố Hà Nội quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Qua đó, chất lượng giáo viên, chất lượng dạy và học được nâng lên, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao dân trí cho con em nông dân Hà Nội.
Những năm qua, tiêu chí giáo dục và đào tạo được thành phố Hà Nội quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Qua đó, chất lượng giáo viên, chất lượng dạy và học được nâng lên, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao dân trí cho con em nông dân Hà Nội.

Những năm vừa qua, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội rất quan tâm đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của người nông dân. Năm 2021, thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 54,07 triệu đồng/người/năm. Các huyện có thu nhập bình quân đầu người cao như Thạch Thất 75 triệu đồng, Đan Phượng 66 triệu đồng, Gia Lâm 65 triệu đồng, Hoài Đức 64 triệu đồng, Chương Mỹ 62,5 triệu đồng,… Đa số các hộ gia đình có nhà kiên cố, khang trang. Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nông dân có nhiều tiến bộ, 100% trạm y tế xã có bác sĩ công tác tại trạm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,8%. Có 100% xã có điểm phục vụ bưu chính và có người phục vụ, 75,15% hộ gia đình có sử dụng ít nhất 01 điện thoại thông minh, 98% các thôn phủ sóng di động 3G/4G/5G hoặc internet băng rộng…

Đời sống nông dân Hà Nội hôm nay không ngừng nâng cao ảnh 1Những năm qua, tiêu chí giáo dục và đào tạo được thành phố Hà Nội quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Qua đó, chất lượng giáo viên, chất lượng dạy và học được nâng lên, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao dân trí cho con em nông dân Hà Nội.
(DTMN)

Có thể bạn quan tâm