Điểm tựa cho đồng bào Mông nơi vùng biên

Điểm tựa cho đồng bào Mông nơi vùng biên
Tận dụng diện tích đất vườn nhà, anh Xồng Bá Cha đã trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế như dứa, chuối, ổi. Ảnh: Nam Sương
Tận dụng diện tích đất vườn nhà, anh Xồng Bá Cha đã trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế như dứa, chuối, ổi. Ảnh: Nam Sương

Năm 2011, sau khi được bầu làm trưởng bản Minh Châu, anh Xồng Bá Cha đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào khai hoang, trồng lúa nước, cây ăn quả... để cải thiện đời sống. Năm 2016, anh được bầu làm Phó Chủ tịch Mặt trận xã Tri Lễ. Xác định phát triển kinh tế thì đồng bào mới nghe và làm theo, anh mạnh dạn ứng dụng các mô hình sản xuất mới.

Anh Xồng Bá Cha thường xuyên đến nhà bà con trong bản, trong xã để tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, vận động bà con từ bỏ những hủ tục, xây dựng nếp sống mới. Ảnh: Nam Sương
Anh Xồng Bá Cha thường xuyên đến nhà bà con trong bản, trong xã để tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, vận động bà con từ bỏ những hủ tục, xây dựng nếp sống mới. Ảnh: Nam Sương

Đến nay, gia đình anh có gần 1.000 gốc đào, hàng chục con gà Mông đặc sản và nhiều loại cây ăn quả khác, cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm. Là cán bộ xã, anh Xồng Bá Cha thường xuyên đến từng hộ gia đình để phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời hỗ trợ đồng bào giống cây trồng, kinh nghiệm sản xuất... Nghe theo anh, nhiều hộ đã có của ăn của để, đời sống cải thiện hơn trước rất nhiều.

Nhờ có sự năng động của cán bộ trẻ Xồng Bá Cha, nhiều thanh niên trong bản đã học tập anh cách làm kinh tế, quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương. Ảnh: Nam Sương
Nhờ có sự năng động của cán bộ trẻ Xồng Bá Cha, nhiều thanh niên trong bản đã học tập anh cách làm kinh tế, quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương. Ảnh: Nam Sương

Bằng những nỗ lực của mình, anh Xồng Bá Cha đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen và giấy khen. Gia đình anh còn được công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu của huyện và tỉnh nhiều năm liền.
Hoàng Tâm - Nam Sương

Có thể bạn quan tâm