Đề nghị hỗ trợ xây dựng 2 hồ chứa nước ngọt tại huyện đảo Phú Quý

Huyện đảo Phú Quý có diện tích tự nhiên khoảng 17 km2, với dân số trên 27.000 người, mật độ dân số rất cao, lên đến 1.542 người/km2 (gấp 9,9 lần mật độ trung bình tỉnh Bình Thuận). 

Là một huyện đảo không có hệ thống sông suối, Phú Quý không có công trình thủy lợi do đặc điểm địa hình của đảo có độ dốc từ tâm đảo đổ ra biển, không có lưu vực hứng nước mưa nên lượng nước mưa phần lớn chảy ra biển, trong khi nguồn nước để cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên đảo đều từ nguồn khai thác nước dưới đất.

Ảnh minh họa
 
Tính đến tháng 12/2016, tổng lượng nước khai thác sử dụng cho các ngành khoảng 3.590 m3/ngày; trong đó, cấp nước cho sinh hoạt trên 3.000 m3/ngày, chiếm 84%; cấp nước cho sản xuất công nghiệp khoảng 350 m3/ngày, chiếm 10%; cấp nước tưới khoảng 150 m3/ngày, chiếm 4%; cấp nước cho mục đích sản xuất khác và dịch vụ khác khoảng 70 m3/ngày, chiếm 2%. 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, huyện đảo Phú Quý phát triển mạnh về kinh tế xã hội, nhất là về du lịch, thủy hải sản và an ninh quốc phòng nên nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều. Hàng năm các hệ thống nước sinh hoạt Phú Quý đều thiếu nguồn nước để khai thác cấp nước sinh hoạt cho dân khoảng từ 800 -1.000 m3/ngày, nhất là vào mùa khô và không có nguồn nước để khai thác phục vụ sản xuất nông nghiệp, toàn đảo có khoảng 1.000 ha đất trồng cây hàng năm, sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào nước trời. 

Trước tình hình thiếu nguồn nước cung cấp cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của huyện đảo Phú Quý, UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát và đã chọn vị trí đầu tư xây dựng 2 hồ chứa nước ngọt với diện tích khoảng 6 ha. Đây là 2 hồ chứa nước ngọt nằm trong Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tài nguyên nước đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận”. 

Ảnh minh họa

Với tổng kinh phí đầu tư xây dựng 2 hồ chứa nước ngọt khoảng 100 tỷ đồng, trong điều kiện ngân sách tỉnh Bình Thuận còn rất khó khăn, không thể triển khai được. Nhằm giúp địa phương tháo gỡ một phần khó khăn, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ quan tâm hỗ trợ 80 tỷ đồng để đầu tư 2 hồ chứa nước ngọt tại huyện đảo Phú Quý, phần còn lại ngân sách địa phương sẽ cân đối bổ sung./. 


Đề xuất