Công bố Quyết định của Chủ tịch nước và trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” tỉnh Hòa Bình

Công bố Quyết định của Chủ tịch nước và trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” tỉnh Hòa Bình

Chiều 22/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước và trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” của tỉnh.

Công bố Quyết định của Chủ tịch nước và trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” tỉnh Hòa Bình ảnh 1Ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Hải – TTXVN

Tại buổi Lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh nhấn mạnh, đây là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu và tâm huyết của các nghệ nhân đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Những năm qua, công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống các dân tộc của Hòa Bình đã được tăng cường và chú trọng thực hiện. Nhiều loại hình di sản văn hóa được bảo tồn, phát huy, quảng bá rộng rãi đến bạn bè trong nước và quốc tế. Thành quả đó, có công lao đóng góp to lớn của các nghệ nhân, với vai trò là những người sáng tạo, gìn giữ, phát huy và trao truyền lại cho các thế hệ sau, để văn hóa truyền thống luôn tồn tại và phát triển cùng với nhịp sống hiện đại.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong rằng, thời gian tới, các nghệ nhân được vinh danh sẽ tiếp tục cống hiện bằng tài năng và uy tín nghề nghiệp, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của bản thân trong công cuộc giữ gìn, trao truyền di sản văn hóa cho các thế hệ trẻ tại cộng đồng, xứng đáng với danh hiệu mà Nhà nước và nhân dân trao tặng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, gắn việc bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế tại địa phương.

Thay mặt các nghệ nhân được phong tặng danh hiệu, Nghệ nhân nhân dân Bùi Văn Minh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào, xúc động khi được trao tặng danh hiệu cao quý; đồng thời khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước là động lực để các nghệ nhân tiếp tục cống hiến, quyết tâm giữ gìn, truyền dạy và phát huy hơn nữa các giá trị di sản văn hóa của quê hương, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa Hòa Bình.

Công bố Quyết định của Chủ tịch nước và trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” tỉnh Hòa Bình ảnh 2Ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình trao Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân” cho nghệ nhân Bùi Văn Minh. Ảnh: Thanh Hải – TTXVN

Tại buổi Lễ, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình đã công bố các Quyết định của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” cho các cá nhân đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong gìn giữ, phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Qua đó, tại Quyết định số 1020/QĐ-CTN, ngày 09/9/2022, Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân” cho 64 cá nhân trong cả nước. Tỉnh Hòa Bình có nghệ nhân Bùi Văn Minh, xã Văn Sơn (Lạc Sơn) được phong tặng “Nghệ nhân nhân dân”, loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng.

Công bố Quyết định của Chủ tịch nước và trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” tỉnh Hòa Bình ảnh 3Lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình trao Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cho 26 “Nghệ nhân ưu tú”. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Tại Quyết định số 1021/QĐ-CTN, ngày 09/9/2022, Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” cho 574 cá nhân trong cả nước. Tỉnh Hòa Bình có 26 nghệ nhân. Trong 26 nghệ nhân của tỉnh Hòa Bình được phong tặng “Nghệ nhân ưu tú” đợt này, có 5 nghệ nhân thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, 21 nghệ nhân thuộc loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng.

Thanh Hải

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm