Chủ tịch nước dự lễ tôn vinh 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022

Chủ tịch nước dự lễ tôn vinh 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022

Nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, tối 14/9, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, 100 nông dân Việt Nam xuất sắc đã được vinh danh tại Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022. 

Chủ tịch nước dự lễ tôn vinh 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu tại Lễ tôn vinh. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Thay vì 63 nông dân được trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc như những năm trước, 2022 là năm đầu tiên Ban Tổ chức lựa chon 100 nông dân tiêu biểu trong tổng 249 hồ sơ được gửi đến Ban Tổ chức để tôn vinh. Trong số 100 nông dân xuất sắc năm 2022 có 81 nam, 19 nữ, 15 người là dân tộc thiểu số. Đây đều là những nông dân có thành tích nổi bật trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy liên kết, phát triển hợp tác xã, xây dựng nông thôn mới, có nhiều phát minh, sáng kiến trong khởi nghiệp và chuyển đổi số, luôn gương mẫu, đi đầu, không chỉ làm giàu cho bản thân và gia đình, tạo việc làm cho nhiều người, dẫn dắt các nông dân khác làm theo mà chính họ còn là những nhân tố quan trọng thúc đẩy lan toả phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

Phát biểu tại Lễ tôn vinh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương 100 nông dân tiêu biểu được vinh danh "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2022. Đây đều là những tấm gương năng động, sáng tạo; có nhiều thành tích nổi bật trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy liên kết sản xuất, xây dựng hợp tác xã và nông thôn mới; khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn, lao động, đất đai, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. "Họ thực sự là những đại diện tiêu biểu cho 3,6 triệu nông dân giỏi từ mọi miền Tổ quốc, hoạt động trên nhiều ngành nghề, lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, góp phần quan trọng vào quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới" - Chủ tịch nước khẳng định.

Chủ tịch nước dự lễ tôn vinh 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước cũng biểu dương và đánh giá cao Hội Nông dân Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức thành công Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam và trao tặng danh hiệu nông dân Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc từ năm 2013 đến nay. Theo Chủ tịch nước, đây là sự kiện rất có ý nghĩa, nhằm tôn vinh, động viên những tấm gương nông dân xuất sắc; có nhiều thành tích trong lao động sản xuất, kinh doanh; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có ý chí quyết tâm vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng cho gia đình, cho xã hội; chia sẻ, giúp đỡ mọi người để cùng vươn lên thoát nghèo và trở thành khá giả, giàu có, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch nước đánh giá, Hội Nông dân Việt Nam, với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân, đã thực hiện tốt nhiệm vụ vận động, tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp nông dân cả nước cùng đoàn kết, thống nhất, tạo nên lực lượng quần chúng hùng hậu, đồng minh chắc chắn của giai cấp công nhân, nòng cốt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần to lớn cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Chủ tịch nước dự lễ tôn vinh 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 ảnh 3Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung trao Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đặc biệt, trong những năm qua, công tác Hội và phong trào nông dân đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội đã thực hiện tốt vai trò là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nông dân; vận động, tuyên truyền, giúp cho nông dân hiểu, đồng thuận thực hiện, góp phần quan trọng đưa nông nghiệp, nông thôn nước ta phát triển mạnh mẽ, đời sống của nông dân được cải thiện về mọi mặt.

Nhắc đến câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: "Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh". Chủ tịch nước cho rằng, lời dạy của Bác Hồ vẫn còn nguyên giá trị và đang được hiện thực ngày càng tốt hơn trên khắp các vùng nông thôn cả nước. Chủ tịch nước khẳng định, qua thực tiễn phát triển của đất nước ta trong nhiều năm qua cho thấy giai cấp nông dân, nền kinh tế nông nghiệp và khu vực nông thôn luôn là trụ đỡ của nền kinh tế, là chỗ dựa trung thành, vững chắc của Đảng, của nhân dân mỗi khi đất nước gặp khó khăn, gian lao.

Chủ tịch nước dự lễ tôn vinh 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 ảnh 4Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh trao Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Với tầm quan trọng đó, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đảng ta đã xác định: "Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Gắn xây dựng giai cấp nông dân với phát triển nông nghiệp và quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá nông thôn. Mục tiêu cao nhất trong phát triển nông nghiệp, nông thôn là nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn"; đồng thời nhấn mạnh: "xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân".

Để thực hiện thắng lợi, đạt được mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) đưa ra là xây dựng nông dân và người dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, Chủ tịch nước đề nghị tích cực tuyên truyền, phổ biến, học tập và quán triệt thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Chủ tịch nước dự lễ tôn vinh 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 ảnh 5Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu xem trưng bày ảnh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước mong muốn Hội Nông dân Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền, vận động, đoàn kết để nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong giai đoạn mới. Cần huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của giai cấp nông dân và các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài, làm cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có bước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa. Phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Cùng với đó, có các giải pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả giúp cho nông dân tăng cường liên kết, tổ chức lại sản xuất theo hướng chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn; từ kinh tế hộ nhỏ lẻ sang liên kết hợp tác và cùng các doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh; từ sản xuất truyền thống, kinh nghiệm sang công nghệ cao; từ coi trọng năng suất, sản lượng sang bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và quốc tế; tiếp tục nâng cao đời sống nông dân, xây dựng nông thôn mới hiện đại, văn minh.

Chủ tịch nước dự lễ tôn vinh 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 ảnh 6Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu với 100 "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2022. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước mong muốn các nông dân xuất sắc được tôn vinh trong 10 năm qua tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, mở rộng quy mô sản xuất, trở thành những doanh nhân tiêu biểu; phát huy vai trò điển hình, nòng cốt, truyền cảm hứng để đoàn kết, giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất, giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Qua đó, góp phần xây dựng thế hệ nông dân Việt Nam mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, có trình độ, kiến thức và khoa học kỹ thuật tiên tiến, luôn khát khao làm giàu cho chính mình và cho quê hương, đất nước.

Quang Vũ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm