Cao Bằng nâng trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Cao Bằng nâng trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Ngày 19/11, Ban Chỉ đạo Đề án 61 tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 61 - KL của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ - TTG của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020.

Theo ông Dương Hùng Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng, thực hiện Đề án 61, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Cao Bằng đang quản lý trên 54 tỷ đồng. Quỹ tập trung đầu tư xây dựng các mô hình, dự án phát triển kinh tế về chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ, tổ hợp sản xuất vật liệu xây dựng. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 20.000 hộ với 1.000 tổ vay vốn vay qua các ngân hàng với tổng dư nợ trên 900 tỷ đồng. Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn xây dựng được 617 mô hình kinh tế hộ, 394 mô hình kinh tế hợp tác, liên kết tổ...Trong xây dựng nông thôn mới, Hội nông dân tỉnh Cao Bằng đã tổ chức trên 4.500 cuộc tuyên truyền về nông thôn mới, vận động trên 3.300 hộ đưa gia súc ra khỏi gầm sàn; các hội viên đã tham gia đã đóng góp trên 17 tỷ đồng, hiến trên 380 mét vuông đất...

Cao Bằng nâng trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ảnh 1Trồng lạc giúp xóa đói giảm nghèo cho bà con ở vùng Lục Khu, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những hạn chế cần khắc phục trong thực hiện Đề án 61, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa như: Nâng cao nhận thức của người dân về tự lực phát triển kinh tế - xã hội, tránh trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Bên cạnh đó, Hội Nông dân cần xây dựng các mô hình phát triển kinh tế bền vững, phát triển sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh áp dụng khoa học - kỹ thuật trong phát triển các mô hình kinh tế; nâng cao tỷ lệ đào tạo nghề cho hội viên Hội Nông dân; xác định nguồn kinh phí hoạt động của ban chỉ đạo cấp huyện về thực hiện đề án...

Theo ông Đào Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo các cấp Hội Nông dân; đưa các nội dung về nông dân, nông thôn, nông nghiệp vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; có chính sách để nông dân phát triển kinh tế, làm giàu trên quê hương...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng Triệu Đình Lê đề nghị, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu, đề xuất cho các cấp ủy, chính quyền cùng cấp những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hoạt động của Hội Nông dân; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. Cùng với đó, Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng cần động tham gia việc chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản; tăng cường xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu; kịp thời đẩy mạnh các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững...

Chu Hiệu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm