Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023

Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, ngành đã tổ chức Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các đại biểu là người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước.

Hội nghị đã khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói chung, nhất là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tôn vinh 497 tấm gương tiêu biểu, đại diện đội ngũ người có uy tín trong cả nước, được cộng đồng bình chọn, với 45/54 dân tộc.

Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023 ảnh 1Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Tâm

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong cách mạng của nước ta. Với quan điểm xuyên suốt là “bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển”, những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm, ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về công tác dân tộc, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, củng cố lòng tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, và mong muốn các đại biểu tiêu biểu nói riêng và những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước nói chung, luôn giữ vững tinh thần, nhiệt huyết, nhân lên niềm tin, khát vọng, tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên; thực sự là những tấm gương sáng cho mọi người học tập, truyền lửa cho các thế hệ tiếp theo.

Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023 ảnh 2Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Tâm

Thời gian tới, để làm tốt hơn, hiệu quả hơn công tác dân tộc, phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của người có uy tín trong dồng bào dân tộc thiểu số, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị: Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, ưu tiên vấn đề thiết yếu đối với đồng bào dân tộc như hạ tầng kỹ thuật (công nghệ thông tin, giao thông, viễn thông...); hạ tầng xã hội (văn hóa, giáo dục, y tế...); đảm bảo sắp xếp bố trí lại địa bàn dân cư để thích ứng và phòng tránh thiên tai...

Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023 ảnh 3Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoàng Tâm

Phó Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ cả về vật chất, tinh thần, đáp ứng nhu cầu chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, người có uy tín nói riêng; tạo điều kiện cho người có uy tín có nhiều thông tin hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chủ động tham gia và tham gia nhiều hơn vào phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; thường xuyên gặp gỡ, kịp thời động viên, biểu dương, ghi nhận sự đóng góp của người có uy tín trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023 ảnh 4
Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023 ảnh 5Các đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Tâm

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết: Hội nghị biểu dương, tôn vinh người có uy tín đã trở thành truyền thống của ngành công tác dân tộc, tiếp tục khẳng định vai trò, ghi nhận, biểu dương công lao, trí tuệ của những người có uy tín; tạo sức lan tỏa giá trị tinh thần to lớn, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội từ mỗi thôn xóm, bản làng, phum, sóc, tổ dân phố, cụm dân cư vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023 ảnh 6Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đại biểu là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc  năm 2023. Ảnh: Hoàng Tâm

Nhiều năm qua Đảng, Nhà nước ta đã ưu tiên nguồn lực đầu tư, chăm lo phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đặc biệt, sau khi có Quyết định 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều người là tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội với kết quả rất thiết thực. Trong mọi hoàn cảnh và điều kiện, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Các cơ quan làm công tác dân tộc sẽ tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp đỡ đồng bào một cách thiết thực, hiệu quả.

Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023 ảnh 7Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các đại biểu là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023. Ảnh: Hoàng Tâm

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh mong muốn đội ngũ người có uy tín tiếp tục vận động đồng bào chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, nhất là chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; vận động đồng bào giữ gìn tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, trang phục, dân ca, dân vũ đặc sắc, độc đáo..., góp phần xây dựng quê hương vững mạnh về mọi mặt. Người có uy tín sinh sống ở vùng biên giới nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, thực sự là chỗ dựa vững chắc của chính quyền địa phương, cùng với các lực lượng chức năng, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc từng cột mốc đường biên, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng tuyến biên giới hòa bình và phát triển. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của người có uy tín; tạo điều kiện cho người có uy tín được tham gia góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; đảm bảo niềm tin vững chắc của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng và Nhà nước.

Năm 2023, cả nước có hơn 28.500 người có uy tín thuộc các dân tộc như Tày, Thái, Mông, Mường, Khmer, Nùng, Dao, Hoa, Gia rai, Ê đê, Bahnar… Đội ngũ người có uy tín tiếp tục đem nhiệt huyết, tích cực vận động đồng bào chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, nhất là chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo; không tin theo, không tham gia các hoạt động tôn giáo trái pháp luật; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu…

497 tấm gương tiêu biểu, đại diện cho đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Hoàng Tâm

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm