Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân biểu dương và gửi lời chúc mừng đến 180 đại biểu là linh mục, tu sĩ và giáo dân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, sống "Tốt đời đẹp đạo" trong đồng bào Công giáo cả nước. Đây là những bông hoa tiêu biểu trong vườn hoa thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo, góp phần tô thắm vườn hoa thi đua yêu nước của cả dân tộc ta. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng cho 3 điển hình xuất sắc người tốt việc tốt tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Kế thừa và phát huy truyền thống thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, nhiều phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo tiếp tục được khơi dậy khắp cả nước, ở cả Trung ương và địa phương, với qui mô, hình thức tổ chức phong phú, nội dung thiết thực, trong đó có phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo phát động. Từ các phong trào này đã xuất hiện nhiều khu dân cư Công giáo, nhiều cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo trên các lĩnh vực. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 gương điển hình người tốt việc tốt tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và đồng bào Công giáo Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, chung sức chung lòng cùng đồng bào, chiến sỹ cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2015 và những năm tiếp theo. Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng những kinh nghiệm và bài học quý báu được rút ra trong hội nghị biểu dương lần này sẽ góp phần đưa phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo phát triển mạnh mẽ, kết thành ngàn đóa hoa người tốt, việc tốt trong vườn hoa muôn sắc của dân tộc. 

19 gương điển hình người tốt việc tốt nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

 


Đề xuất