Bế mạc Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 26/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 10.

Bế mạc Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến vào 16 nội dung, trong đó có 14 nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa XV và ban hành 2 nghị quyết thuộc thẩm quyền, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội định kỳ hằng tháng.

Về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 8 nội dung, trong đó có 5 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; báo cáo của Chính phủ về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21-6-2014 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với đánh giá về tình hình triển khai thực hiện chương trình thời gian qua, các nguyên tắc và dự kiến chương trình như báo cáo của Chính phủ và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 19/2022/UBTVQH15 để bổ sung 2 nội dung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 3. Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan nghiêm túc thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ dành nhiều thời gian hơn nữa cho công tác hoàn thiện thể chế, cho ý kiến kỹ lưỡng, thấu đáo những vấn đề quan trọng hoặc những vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội. Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tăng cường trách nhiệm phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu với các cơ quan của Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị dự án và dự thảo, thể hiện rõ chính kiến trong quá trình thẩm tra, kiên quyết không đề xuất trình những dự án, dự thảo không bảo đảm trình tự, thủ tục và hồ sơ, tài liệu theo quy định. Nội dung được đề xuất đưa vào chương trình phải được nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, đánh giá tác động sâu sắc, toàn diện, đúng quy trình, quy định.

Bế mạc Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 2Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ ba theo quy trình tại một kỳ họp.

Về năm dự án luật, gồm: Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tập trung thực hiện các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về từng dự án; cơ quan thẩm tra chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội hoàn thiện báo cáo thẩm tra chính thức.

Tổng thư ký Quốc hội kịp thời đôn đốc các cơ quan hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chất lượng, tiến độ để gửi đại biểu Quốc hội đúng quy định của pháp luật.

Về báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, nhất trí cho phép kéo dài thời gian thực hiện toàn bộ nghị quyết đến hết ngày 31-12-2023. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ sớm xây dựng, trình Quốc hội xem xét, ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng, trong đó có các quy định về xử lý nợ xấu, trong năm 2023.

Về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội lựa chọn 2 trong 4 chuyên đề để thực hiện giám sát tối cao trong năm 2023.

Chuyên đề 1 là “Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng”.

Chuyên đề 2 là “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

Chuyên đề 3 là “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông”. Chuyên đề 4 là “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn năng lượng tái tạo”. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát 2 chuyên đề còn lại.

Về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận những kết quả tích cực trong ban hành chính sách, pháp luật cũng như tổ chức thực hiện về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch mới có hiệu lực. Qua kết quả giám sát cho thấy, công tác lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 đã được đẩy nhanh hơn, bước đầu đi vào nền nếp. Tuy nhiên, những vướng mắc về quy định pháp luật và hạn chế trong thực thi đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác lập quy hoạch, dẫn đến việc hoàn thành quy hoạch còn rất chậm, tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 chưa đạt được yêu cầu thực tiễn và yêu cầu tại Nghị quyết 11 ngày 15-2-2018 của Chính phủ.

Về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận những kết quả tích cực trong ban hành chính sách, pháp luật cũng như tổ chức thực hiện về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch mới có hiệu lực. Qua kết quả giám sát cho thấy công tác lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 đã được đẩy nhanh hơn, bước đầu đi vào nền nếp. Tuy nhiên, những vướng mắc về quy định pháp luật và hạn chế, bất cập trong thực thi đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác lập quy hoạch, dẫn đến hiệu quả lập quy hoạch còn rất chậm, tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 chưa đạt được yêu cầu của thực tiễn và yêu cầu của Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 5-2-2018 của Chính phủ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Đoàn giám sát nghiên cứu tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện báo cáo giám sát và dự thảo Nghị quyết giám sát để trình Quốc hội giám sát tối cao tại Kỳ họp thứ 3. Trong đó, báo cáo phải nêu bật được những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập thực tiễn và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn trong công tác quy hoạch hiện nay.

Về báo cáo của Chính phủ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, báo cáo tài chính nhà nước năm 2020, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, cơ quan thẩm tra, Kiểm toán Nhà nước tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp để hoàn thiện các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 3.

Về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, mặc dù trong bối cảnh năm 2021 nhiều khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, nhưng với quyết tâm cao, sát sao trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 đã đạt nhiều kết quả tích cực; ý thức tiết kiệm, chống lãng phí từng bước được nâng lên; việc sử dụng các nguồn lực của Nhà nước và nhân dân được tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, các lĩnh vực quan trọng vẫn diễn ra tình trạng lãng phí và vi phạm, sai sót ở các mức độ khác nhau, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý tài chính và ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm công, quản lý đất đai, tài sản công, tài nguyên, khoáng sản. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện báo cáo, trong đó cần lưu ý đánh giá cụ thể hơn về những kết quả nổi bật đã đạt được cũng như những hạn chế; rà soát nêu bật những việc làm được, chưa làm được theo các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2021; bổ sung thêm địa chỉ các bộ, ngành địa phương, đơn vị thực hiện tốt và các bộ, ngành địa phương, đơn vị thực hiện chưa tốt theo 7 lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với trách nhiệm cụ thể của tập thể, cá nhân; bổ sung số liệu, nêu rõ từng lĩnh vực phải có giải pháp quyết liệt để tiết kiệm, chống lãng phí.

Về công tác dân nguyện tháng 3/2022 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Ban Dân nguyện tiếp thu ý kiến hoàn thiện báo cáo, đồng thời tiếp tục đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền trả lời đầy đủ kiến nghị cử tri và ý kiến của nhân dân; tham mưu triển khai các hoạt động của Đoàn giám sát chuyên đề về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo đúng kế hoạch.

Các đoàn đại biểu Quốc hội tăng cường hoạt động nắm thông tin, tình hình và thu thập kiến nghị của cử tri, nhân dân trên địa bàn và tổng hợp đầy đủ và báo cáo dân nguyện hàng tháng. UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Đắc Nông, Đồng Nai, Thái Bình, Ninh Bình... khẩn trương xem xét giải quyết một số khiếu nại tố cáo phức tạp kéo dài có liên quan; chỉ đạo, phối hợp cơ quan chức năng phối hợp xử lý vi phạm, không để khiếu nại tố cáo phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thành viên Ủy ban Kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trên cơ sở đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao theo quy định của pháp luật và đã ban hành nghị quyết.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; đề nghị các cơ quan của Quốc hội tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.
Văn phòng Quốc hội tiếp tục phối hợp với cơ quan hữu quan làm tốt công tác phòng, chống COVID-19, công tác thông tin truyền thông, công tác an ninh trật tự và các điều kiện bảo đảm cho kỳ họp được tổ chức theo hình thức tập trung cả kỳ tại Nhà Quốc hội.

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 (trong đó có báo cáo kết quả xử lý nợ hằng năm theo Nghị quyết số 94/2019/QH14); báo cáo tài chính nhà nước năm 2020.

Hoàng Thị Hoa

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm