Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Kạn, Kiên Giang

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X gồm 69 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy khóa X gồm 15 đồng chí. Các đồng chí được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy gồm: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; Tất Thành Cang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy. 

Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Thành phố dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 35 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết cùng với 7 đại biểu đương nhiên. 

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN


Đồng chí Lê Thanh Hải chúc mừng 4 Phó Bí thư Thành ủy cùng Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Liên quan đến việc Đại hội không bầu Bí thư Thành ủy, đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết: Theo quy định, việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Bí thư Thành ủy thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, một trung tâm kinh tế lớn của Vùng, cả nước, có vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước, việc chuẩn bị nhân sự Bí thư Thành ủy gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị khóa XII của Đảng. Việc để sau Đại hội XII phân công đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị làm Bí thư Thành ủy là đúng quy định, quy trình công tác nhân sự của Đảng. Trong thời gian này, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công chỉ đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy điều hành hoạt động của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 


Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Trong phiên bế mạc, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội, trong đó xác định, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ , chính quyền và nhân dân Thành phố kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa, ra sức phát huy truyền thống vẻ vang : Xây dựng Đảng bộ Thành phố thật trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á. 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Đại hội với 14 chỉ tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn Thành phố (GRDP) bình quân hàng năm từ 8% - 8,5% ( tính theo GDP thì tăng hơn 1,5 lần mức tăng trưởng GDP bình quân của cả nước), chuyển dịch cơ cấu theo định hướng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp; trong đó tỷ trọng của dịch vụ trong GRDP đến năm 2020 chiếm từ 56% đến 58%; t ỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP bình quân hàng năm từ 35% trở lên; t ổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 30% GRDP. Cùng với đó, GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 9.800 USD. 

Quang cảnh phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020.  Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

* Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, ngày 17/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc thành công. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 50 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 11 đồng chí. 

Đồng chí Nguyễn Văn Du tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa XI. Ảnh: Nguyễn Trình- TTXVN

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa X tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí: Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa X; Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa X, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy khóa X được cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020. 

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020.  Ảnh: Nguyễn Trình- TTXVN

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020. Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; khai thác hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, đưa Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực", Đại hội đã thông qua 14 mục tiêu cụ thể và 4 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6,6%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt trên 39 triệu đồng/người; sản lượng lương thực có hạt đạt 1 75 .000 tấn ; 20% số xã (22 xã) đạt chuẩn nông thôn mới ; 98% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 98% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh ; t ỷ lệ huy động G R DP vào ngân sách đến năm 2020 đạt 9,34%; thu ngân sách tăng bình quân 18,6%/năm; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm từ 2 - 2,5%/năm. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020, 100% cơ quan hành chính Nhà nước có cơ cấu công chức phù hợp với vị trí việc làm; mỗi năm kết nạp từ 1.200 đảng viên trở lên, có ít nhất 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh... 

 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Nguyễn Trình- TTXVN
 

* Chiều 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã bế mạc sau 3 ngày làm việc. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X gồm 56 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa X đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa IX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa IX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X. Ảnh: Lê Huy Hải- TTXVN. 

Trong 5 năm tới (2015 - 2020), Đảng bộ tỉnh Kiên Giang tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế biển và du lịch; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đồng bộ. Phát huy sức mạnh toàn dân, huy động mọi nguồn lực khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc. 

Tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8,5%/năm trở lên. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người 3.000 USD; sản lượng lương thực 5 triệu tấn, khai thác và nuôi trồng thủy sản 755.505 tấn; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 12%/năm; kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD; thu ngân sách gấp 2 lần trở lên so với năm 2015; giải quyết việc làm từ 35.000 - 40.000 lao động/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1 - 1,5%/năm; huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 255.000 tỷ đồng. 

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X ra mắt Đại hội. Ảnh: Lê Huy Hải- TTXVN. Đề xuất