Bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg về việc miễn thuế nhập khẩu

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận thiết bị y tế do Bộ Công An trao tặng. 
Ảnh : Dương Bích Ngọc - TTXVN

Theo đó, Thủ tướng quyết định bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg. Chính sách miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo thực hiện theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Quyết định số 48/2018/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/1/2019.
TTXVN


Đề xuất