Bắc Giang phấn đấu đưa huyện Sơn Động thoát nghèo

Vóc dáng nông thôn mới ở xã Long Sơn, huyện Sơn Động. Ảnh: baodantoc.vn
Vóc dáng nông thôn mới ở xã Long Sơn, huyện Sơn Động. Ảnh: baodantoc.vn

Huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, là một trong 72 huyện nghèo của cả nước giai đoạn 2021-2025. Theo chuẩn nghèo đa chiều, đến cuối năm 2021, huyện Sơn Động có 56.05% số hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo, trong đó có 5.350 hộ nghèo (chiếm 25,80%), 6.272 hộ cận nghèo (chiếm 30,25%).

Bắc Giang phấn đấu đưa huyện Sơn Động thoát nghèo ảnh 1Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sơn Động trao đổi với các hộ vay vốn.Ảnh: laodongxahoi.net

Tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu đến năm 2025 đưa huyện Sơn Động thoát khỏi tình trạng huyện nghèo, huyện đặc biệt khó khăn. Theo đó, giai đoạn 2021-2025, Bắc Giang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của huyện Sơn Động từ 6% - 7%/năm, quy mô hộ nghèo và hộ cận nghèo cuối kỳ giảm ít nhất 60% so với đầu kỳ. Đến năm 2025, thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Sơn Động phấn đấu tăng 1,8 lần so với năm 2020.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Bắc Giang sẽ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, hoạt động về giảm nghèo. Tỉnh hỗ trợ huyện Sơn Động trực tiếp từ Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai thực hiện trên địa bàn huyện như: Đầu tư cải tạo nâng cấp 2 công trình đường liên xã (gồm công trình đường liên xã An Bá - Tuấn Đạo, An Bá - Tuấn Đạo - Thanh Luận) và duy tu, sửa chữa 6 công trình giao thông liên thôn (thuộc bốn xã: Lệ Viễn, Tuấn Đạo, Phúc Sơn, Thanh Luận) nhằm tạo sự đột phá thúc đẩy hiệu quả phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân. Tổng kinh phí 130,1 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, tỉnh và huyện.

Đồng thời, Bắc Giang hỗ trợ ưu tiên lồng ghép thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 triển khai trên địa bàn huyện như: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng huyện nghèo để thực hiện cải tạo, nâng cấp, xây dựng 3 tuyến đường liên xã và 4 trạm y tế xã; duy tu sửa chữa 7 tuyến đường liên xã. Triển khai các mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống và thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho người nghèo. Tỉnh cũng hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện nghèo Sơn Động theo quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng. Cùng đó, thực hiện các chính sách giảm nghèo chung như: Chính sách hỗ trợ về giáo dục và y tế; hỗ trợ xóa nghèo và cải thiện đời sống cho hộ nghèo có thành viên đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; bảo trợ xã hội.

Tỉnh cũng thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện như: Đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi và đô thị theo hướng hiện đại và thông minh; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân; đẩy mạnh xã hội hóa để thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Bắc Giang phấn đấu đưa huyện Sơn Động thoát nghèo ảnh 2Vóc dáng nông thôn mới ở xã Long Sơn, huyện Sơn Động. Ảnh: baodantoc.vn

Ngoài việc tập trung hỗ trợ huyện Sơn Động thoát nghèo vào năm 2025, Bắc Giang phấn đấu đến năm 2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo cả tỉnh bình quân 1%/năm (riêng tỷ lệ hộ nghèo ở xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân 3,5% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm) theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tỉnh phấn đấu không còn hộ nghèo là gia đình người có công với cách mạng; giảm từ 40%-50% các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn; giảm trên 50% các thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Theo đó, tỉnh sẽ triển khai thực hiện 7 dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh như hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội huyện nghèo; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững...

Đồng Thúy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm