Bắc Giang đa dạng các mô hình kinh tế tập thể

Dưa chuột baby được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap tại Hợp tác xã rau sạch Yên Dũng (Bắc Giang). Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Dưa chuột baby được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap tại Hợp tác xã rau sạch Yên Dũng (Bắc Giang). Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang Nguyễn Đức Hiền cho biết, năm 2023 tỉnh đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; trong đó, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn.

Tỉnh Bắc Giang tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND quy định về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, Bắc Giang tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phát triển mô hình Hợp tác xã ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và mô hình hợp tác xã nông nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025”.

Bắc Giang đa dạng các mô hình kinh tế tập thể ảnh 1

Thu hoạch dưa chuột baby tại Hợp tác xã rau sạch Yên Dũng (Bắc Giang). Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm hợp tác xã trong và ngoài tỉnh nhằm hỗ trợ các hợp tác xã tăng cường mối liên kết, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng lực hoạt động, mở rộng thị trường...

Năm 2023, Bắc Giang phát triển đa dạng các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã trong các ngành, các lĩnh vực, địa bàn, trong đó phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp, nông thôn là trọng tâm; góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên và cộng đồng dân cư, tham gia tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức các hoạt động hỗ trợ có hiệu quả các đơn vị thành viên, các hợp tác xã trong sản xuất kinh doanh, tập trung vào bồi dưỡng tập huấn hợp tác xã; hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh; tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm; là đầu mối liên kết, liên doanh giữa các hợp tác xã, các hợp tác xã với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh…

Tính đến 31/12/2022, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 1.016 hợp tác xã (857 hợp tác xã đang hoạt động, 16 hợp tác xã tạm ngừng hoạt động và 143 hợp tác xã ngừng hoạt động chờ giải thể); trong đó, lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản là 665 hợp tác xã (chiếm 65,5%); lĩnh vực phi nông nghiệp là 331 hợp tác xã; Quỹ tín dụng nhân dân là 20 quỹ. Tổng vốn điều lệ của các hợp tác xã là 2.445 tỷ đồng và số thành viên tham gia hợp tác xã là 41.495 người.

Bắc Giang đa dạng các mô hình kinh tế tập thể ảnh 2Dưa chuột baby được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap tại Hợp tác xã rau sạch Yên Dũng (Bắc Giang). Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang, 665 hợp tác xã nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh có tổng vốn điều lệ là 1.111 tỷ đồng và 10.723 thành viên. Hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp ở Bắc Giang đang chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa các ngành nghề, dịch vụ, sản xuất theo hướng sản phẩm sạch, theo chuỗi và liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của các hợp tác xã lĩnh vực này gồm: sản xuất rau sạch, thịt sạch, cây dược liệu, mật ong, gà đồi Yên Thế, sản xuất tương, vải, dứa, thanh long ruột đỏ… theo các tiêu chuẩn an toàn trong nước và quốc tế.

Bên cạnh các dịch vụ truyền thống như tiêu thụ nông sản, làm đất, thủy nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật…, nhiều hợp tác xã đã tích cực mở rộng sang các ngành nghề dịch vụ đa dạng thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp như vệ sinh môi trường, tín dụng nội bộ, sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất cao thuốc, cao dược liệu, sản xuất tinh dầu, sản xuất bột thảo dược...

Các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp đã góp phần tích cực vào việc sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Bắc Giang. Tiêu biểu là Hợp tác xã nông nghiệp Hạnh Phúc (huyện Việt Yên); Hợp tác xã Đồng Tâm 3, Hợp tác xã sản xuất tiêu thụ cá, rau cần Lý Hùng, Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Bình Minh (huyện Hiệp Hòa); Hợp tác xã rau sạch Yên Dũng (huyện Yên Dũng); Hợp tác xã nông nghiệp xanh Yên Thế, huyện Yên Thế….

Việt Hùng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm