Xuân về trên vùng đất Krông Nô

Xuân về trên vùng đất Krông Nô
Nhờ  thực  hiện  có hiệu  quả  các  chương trình, dự án và chuyển đổi  cơ  cấu  cây  trồng, vật nuôi phù hợp nên đến  nay,  toàn  huyện Krông  Nô  đã  có  hơn 6.000 ha cây trồng các loại,  phần  lớn  trong đó là cà phê, hồ tiêu, cao  su;  tổng  đàn  gia  súc  đạt  gần 67.000 con;  sản  lượng  lương thực đạt 121.000 tấn/năm…
 
Tận dụng mặt nước ven sông Sêrêpôk, người dân xã Buôn Choáh nuôi cá nước ngọt cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm
Tận dụng mặt nước ven sông Sêrêpôk, người dân xã Buôn Choáh nuôi cá nước ngọt cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm

Trong  xây  dựng nông  thôn  mới,  bên cạnh  sự  hỗ  trợ  của Nhà  nước,  đồng  bào  đã tham gia góp vốn và ngày công lao động để làm đường  giao  thông nông  thôn,  hệ  thống kênh  mương,  trường học,  trạm  y  tế…  Đến nay,  100%  các  xã  đã có  đường  ô  tô tới  tận trung  tâm;  gần  100% trẻ  em  trong  độ  tuổi được  tới  lớp;  thu  nhập bình quân đạt 34 triệu đồng/người/năm;  tỷ  lệ hộ nghèo giảm còn 16%…

Cà phê là cây trồng đem lại thu nhập ổn định cho đồng bào ở bon Yôk Ju, xã căn cứ cách mạng Nâm Nung
Cà phê là cây trồng đem lại thu nhập ổn định cho đồng bào ở bon Yôk Ju, xã căn cứ cách mạng Nâm Nung

Những thành quả đó đã  thắp  lên  ngọn  lửa ấm no, hạnh phúc cho đồng bào các dân tộc ở Krông Nô hôm nay.

Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn huyện đã được bê tông hoá
Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn huyện đã được bê tông hoá
Nhiều hộ đồng bào ở huyện Krông Nô chú trọng việc cải tạo giống bò vàng địa phương để phát triển chăn nuôi bò thịt
Nhiều hộ đồng bào ở huyện Krông Nô chú trọng việc cải tạo giống bò vàng địa phương để phát triển chăn nuôi bò thịt
Đồng bào ở huyện Krông Nô tham gia làm đường giao thông nông thôn
Đồng bào ở huyện Krông Nô tham gia làm đường giao thông nông thôn
Ngành giáo dục huyện Krông Nô thực hiện hiệu quả công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi
Ngành giáo dục huyện Krông Nô thực hiện hiệu quả công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi
Những ngôi nhà mới, khang trang mọc lên ngày càng nhiều trong các buôn làng ở huyện Krông Nô
Những ngôi nhà mới, khang trang mọc lên ngày càng nhiều trong các buôn làng ở huyện Krông Nô
Đồng bào dân tộc M’nông luôn có ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống
Đồng bào dân tộc M’nông luôn có ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống
Tháng 1/2017

Có thể bạn quan tâm