Xây dựng Thừa Thiên - Huế xứng tầm trung tâm văn hóa, du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả quan trọng và khá toàn diện trên các mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an ninh biên giới được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên được nâng lên; hệ thống chính trị được kiện toàn. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đạt được những kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. 

Đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Đại hội. 

Tuy nhiên, Thừa Thiên - Huế vẫn còn nhiều hạn chế trong phát triển, chưa phát huy và khai thác hết tiềm năng, lợi thế của vùng đất văn hiến, văn hóa Huế. Thừa Thiên - Huế là địa phương có địa hình phong phú, đa dạng, có cả đô thị, đồng bằng, biển, đầm phá và gò đồi, miền núi nhưng khai thác tiềm năng này để phát triển kinh tế chưa tương xứng; thu ngân sách và thu nhập bình quân đầu người thấp hơn mức bình quân chung của cả nước; đầu tư kết cấu hạ tầng chưa đạt yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Các thiết chế về văn hóa và hệ thống dịch vụ phục vụ du lịch chưa được quan tâm đầu tư xứng tầm của một trung tâm văn hóa, du lịch với vị thế là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Mục tiêu xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Kết luận 48-KL/TW ngày 22-5-2009 của Bộ Chính trị chưa hoàn thành. 

Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu Đại hội cần tập trung đầu tư công sức, trí tuệ tham gia đóng góp ý kiến nhằm đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Vấn đề quan trọng hàng đầu hiện nay là phải đổi mới tư duy và phương thức hành động trong điều kiện hội nhập để phát triển; cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư gắn với tăng cường xúc tiến đầu tư để thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến với Thừa Thiên - Huế. Đảng bộ cần tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng Thừa Thiên - Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh phải thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, người nghèo, nhất là đồng bào hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới. Đảng bộ quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống là vùng đất văn hiến, có bề dày lịch sử, văn hoá đặc sắc và truyền thống cách mạng vẻ vang để xây dựng Thừa Thiên - Huế giàu đẹp. 

Báo cáo chính trị trình Đại hội do đồng chí Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy trình bày nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, Thừa Thiên - Huế tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”; đến năm 2020, xứng tầm là một trong những trung tâm văn hoá - du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của cả nước và khu vực; quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, vững chắc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 

Nhiệm kỳ 2010-2015, kinh tế duy trì ổn định và có sự tăng trưởng khá (bình quân đạt trên 9%/năm). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. So với đầu nhiệm kỳ, quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,6 lần; thu nhập bình quân đầu người tăng gần 2 lần (đạt 2.000 USD); thu ngân sách Nhà nước tăng 1,6 lần, đạt xấp xỉ 5.000 tỷ đồng; quy mô, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên; cơ sở hạ tầng từng bước đầu tư hoàn thiện, bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng khang trang. 

Các ngành dịch vụ phát triển đa dạng, đóng vai trò chủ lực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Công nghiệp - xây dựng có bước tăng trưởng. Nông nghiệp phát triển ổn định; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đến nay đã có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sự nghiệp văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh có bước phát triển tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,7%. 

Toàn tỉnh hiện có có 11 đô thị, tỷ lệ đô thị hoá đạt 52%. Nhiều công trình, dự án quan trọng hoàn thành đưa vào sử dụng: nâng cấp sân bay quốc tế Phú Bài, đường phía Tây thành phố Huế, hệ thống cầu qua phá Tam Giang, sông Hương, sông An Cựu, sông Đông Ba...; đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, cửa khẩu A Đớt, khu công nghiệp Phú Bài... 

Về kinh tế đối ngoại, Thừa Thiên - Huế mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới, duy trì hợp tác với 41 nước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt gần 350 triệu USD, với các dự án lớn như Khu du lịch Laguna của Tập đoàn Banyan Tree, chế biến thủy sản của Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XV làm việc đến hết ngày 24/10./. 
Đề xuất