Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: Vương quốc linh trưởng

Tại đây, có 9 loài linh trưởng, chiếm khoảng 50% tổng số loài linh trưởng có ở nước ta, trong đó có nhiều loài quý hiếm nằm trong sách đỏ như: Cu li lớn, cu li nhỏ, khỉ mặt đỏ, voọc đen tuyền, voọc gáy trắng, chà vá chân nâu, vượn đen má trắng… Đặc biệt, voọc gáy trắng, chà vá chân nâu, vượn đen má trắng là các loài linh trưởng nằm trong diện nguy cấp cần bảo vệ cao trên phạm vi toàn cầu.
 
Cán bộ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Phong Nha - Kẻ Bàng chăm sóc sức khỏe linh trưởng. 

 

Linh trưởng được nuôi và chăm sóc tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

 

Linh trưởng được nuôi và bảo tồn tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. 

 

Voọc gáy trắng tại Khu thả linh trưởng bán hoang dã núi đôi. 

 

Voọc gáy trắng tại Khu thả linh trưởng bán hoang dã núi đôi.

 Đề xuất