TTXVN và tỉnh Đắk Lắk ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông

 Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi và Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2016 – 2020. Ảnh: Dwowg Giang- TTXVN

Thỏa thuận hợp tác thông tin giữa Thông tấn xã Việt Nam và tỉnh Đắk Lắk được ký kết nhằm tập trung tuyên truyền, quảng bá các chủ trương, chính sách, những hình ảnh về văn hóa, con người, vùng đất, những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Đắk Lắk với bạn bè trong nước và quốc tế trên các loại hình thông tin của Thông tấn xã Việt Nam; thông qua đó giúp mọi người hiểu đúng, hiểu rõ về tỉnh Đắk Lắk và ủng hộ tỉnh trong công cuộc đổi mới, phát triển. Thông tấn xã Việt Nam cũng thông tin kịp thời các sự kiện chính trị lớn, các vấn đề thời sự quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh, các hoạt động chính của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk và của các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn. 

Thông tấn xã Việt Nam có trách nhiệm tuyên truyền thông tin về việc đẩy nhanh xây dựng, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng Đắk Lắk sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Tây Nguyên, “một cực phát triển” trong tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia, hình thành và phát huy hiệu quả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát triển kinh tế toàn diện. Thông tấn xã Việt Nam cũng sớm xây dựng tuyến tin, bài, phóng sự… quảng bá, giới thiệu truyền thống văn hóa của đồng bào các dân tộc, nhất là Không gian văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên - một “Kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại” và những lễ hội độc đáo như: Lễ hội đua voi, Lễ hội văn hóa Cồng chiêng, Lễ cúng bến nước… của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ đến với đông đảo công chúng trong, ngoài nước. 

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi phát biểu tai lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với tỉnh  Đắk Lắk  Ảnh: Dwowg Giang- TTXVN

Đặc biệt, trong trường hợp thông tin hoặc có dư luận không chính xác về hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Người phát ngôn của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh thực hiện việc kiểm chứng thông tin, tiến hành làm rõ hoặc bác bỏ những thông tin sai lệch nhằm định hướng dư luận, định hướng thông tin giải tỏa hiểu lầm, bức xúc trong cộng đồng dân cư, góp phần ổn định xã hội… 

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, quy mô và chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Thông tấn xã Việt Nam; đồng thời cam kết sẽ thực hiện tốt Thỏa thuận hợp tác thông tin giữa Thông tấn xã Việt Nam với tỉnh Đắk Lắk. 

Phát biểu ý kiến tại lễ ký, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị đánh giá cao việc ký kết hợp tác thông tin giữa Thông tấn xã Việt Nam và tỉnh Đắk Lắk . Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để Thông tấn xã Việt Nam thực hiện hiệu quả thỏa thuận hợp tác thông tin nhằm phục vụ tốt hơn công tác phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
 
Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi và Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2016 – 2020. Ảnh: Dwowg Giang- TTXVN

 

Đề xuất