Trưởng Ban Dân vận Trung ương chúc Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội nhân dịp lễ Giáng sinh

Đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - Tổng Giám mục Hà Nội. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 
Bà Trương Thị Mai cho biết, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp tích cực của các chức sắc, chức việc, đồng bào tôn giáo nói chung và đạo Công giáo nói riêng. 

Cảm ơn Hồng y, Tổng Giám mục, các chức sắc đã dẫn dắt giáo dân gắn bó, đồng hành cùng chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn góp sức xây dựng Giáo phận ngày càng phát triển về kinh tế, xã hội; thực hiện đường hướng theo tinh thần Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980 “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”, bà Trương Thị Mai ghi nhận những đóng góp to lớn của Tổng Giáo phận Hà Nội trong việc tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Đồng chí Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Hà Nội. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Bà Trương Thị Mai mong muốn Hồng y, Tổng Giám mục, các vị chức sắc, tu sỹ và đồng bào giáo dân Tổng Giáo phận Hà Nội ngày càng gắn bó, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đường hướng của Giáo hội Công giáo Việt Nam, chung tay, góp sức cùng đồng bào cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, theo Huấn từ của Giáo hoàng Francis: “Người Công giáo Việt Nam phải là công dân tốt. Người Công giáo Việt Nam phải là người yêu nước. Người Công giáo Việt Nam phải đồng hành cùng dân tộc xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc”. 

Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Trưởng ban Dân vận Trung ương, Hồng y, Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn cho rằng những lời chúc đó luôn khích lệ các chức sắc, tu sỹ và giáo dân đóng góp phục vụ đất nước phát triển, nhân dân được hạnh phúc. Cho biết, đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam và Tổng giáo phận Hà Nội, mùa Noel là mùa của hy vọng, bình an, Tổng Giám mục mong muốn đất nước trong năm mới đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, trong đó có sự đồng hành đóng góp chân thành của Giáo hội Công giáo Việt Nam./. 
 


Đề xuất