Triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua cụm 7 tỉnh biên giới phía Bắc

Triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua cụm 7 tỉnh biên giới phía Bắc
Các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc kí giao ước thi đua. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
Các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc kí giao ước thi đua. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
Năm 2019, với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc xác định tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau"; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; không ngừng đổi mới công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy định; gắn công tác thi đua, khen thưởng với nâng cao đạo đức, thái độ, trách nhiệm thực thi công vụ; tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền; phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể trong công tác thi đua, khen thưởng. Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc cần đổi mới hình thức tuyên truyền thi đua, khen thưởng, trong đó tập trung tuyên truyền về tư tưởng thi đua của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương dẫn câu nói của Bác Hồ về thi đua: “Tưởng lầm rằng thi đua là một công việc khác với những công việc làm hàng ngày. Thật ra, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua”.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng trao cờ luân lưu cụm trưởng cụm thi đua cho tỉnh Lai Châu thi đua. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng trao cờ luân lưu cụm trưởng cụm thi đua cho tỉnh Lai Châu thi đua. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương yêu cầu Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đẩy mạnh tuyên truyền về các mô hình, gương điển hình tiên tiến. Đồng thời, rà soát các phong trào thi đua, tập trung vào các phong trào có tính thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân, gắn thi đua với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Trong công tác khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh cần chủ động tìm tòi, phát hiện các điển hình tiên tiến để đề xuất khen thưởng; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về ban hành các quy định về thi đua, khen thưởng. Cùng với đó, các tỉnh phối hợp tốt để liên kết phát triển kinh tế - xã hội giữa các tỉnh trong cụm... Năm 2018, phong trào thi đua khen thưởng Cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tổng thu ngân sách của các tỉnh trong cụm thi đua đạt trên 26.000 tỷ đồng (bằng 104,3%); có thêm 59 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế (đạt 118% kế hoạch); đã xây dựng được 66 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo (Cao Bằng tỷ lệ giảm nghèo được 4,01%, hiện tỷ lệ hộ nghèo còn 30,81%; Lào Cai giảm được 5,56%, hiện còn 37,45%...)... Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho 14 điển hình tiên tiến trong cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc.
Chu Hiệu

Có thể bạn quan tâm