Triển khai nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước trong năm 2016. Đây là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
Để việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 bảo đảm dân chủ, công bằng, đúng luật, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan biên soạn tài liệu; tổ chức tập huấn giới thiệu một số điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử, lấy ý kiến đại biểu đại diện các địa phương, các biểu mẫu báo cáo phục vụ công tác tổ chức bầu cử và những vấn đề đặt ra trong công tác bầu cử.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng bầu cử Quốc gia... giới thiệu một số điểm mới trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương; hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; các nghiệp vụ tổ chức hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp và một số nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp...
 
Các đại biểu cũng tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ những nội dung như: số lượng hòm phiếu và hòm phiếu dự phòng, mẫu niêm phong hòm phiếu, thể lệ bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, phù hiệu; vấn đề chứng kiến trong quá trình kiểm phiếu; giải quyết vấn đề khi có 2 đơn vị cùng chung một khu vực bỏ phiếu; vấn đề đăng ký cử tri bỏ phiếu tại nơi tạm trú hoặc nơi thường trú; việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương mới; độ tuổi tái cử đại biểu Hội đồng nhân dân không phải chuyên trách.../.

Đề xuất