Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yahthotu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yahthotou.
Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Lào đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VIII và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh/thành nhiệm kỳ 2016 – 2021, hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2016, đồng thời đánh giá cao vai trò quan trọng của Quốc hội hai nước cũng như những kết quả hợp tác giữa Quốc hội và các cơ quan dân cử hai nước trong tổng thể quan hệ Việt Nam – Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện, đoàn kết đặc biệt với Lào và ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước của nhân dân Lào anh em.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị Quốc hội cũng như các Ủy ban của Quốc hội hai nước tăng cường hơn nữa hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước; tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, thực hiện tốt các chương trình hợp tác đã ký kết.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yahthotu chúc mừng kết quả của Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV của Việt Nam, chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm giúp đỡ Quốc hội Lào, góp phần tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp hai nước cũng như thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện, đoàn kết đặc biệt giữa hai đất nước Lào, Việt Nam anh em; chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về quyết định tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào công trình Nhà Quốc hội Lào tại Quảng trường That Luang (Thạt Luổng), trung tâm thủ đô Viêng Chăn.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí Quốc hội hai nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác, giúp đỡ, tham khảo, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội; tăng cường, trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động đối ngoại, nhất là tại diễn đàn quốc tế lớn.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà hai Đảng, hai Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước đã dành cho nhau trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước ngày nay./.

Đề xuất