Toàn quốc còn 1.586.336 hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ này vừa công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Cụ thể, tỷ lệ nghèo đa chiều chung toàn quốc là 5,71%; tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều là 1.586.336 hộ.

vna_potal_tra_vinh_giam_gan_2000_ho_ngheo_nam_2023_7218584.jpg
Gia đình chị Trần Thị Mỹ Duyên, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, thoát nghèo năm 2023 nhờ được tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Đối với các vùng, Trung du và miền núi phía Bắc có tỷ lệ nghèo đa chiều là 1,87%; tổng số hộ nghèo và cận nghèo đa chiều là 587.952 hộ.

Đồng bằng sông Hồng có tỷ lệ nghèo đa chiều là 1,87%, tổng số hộ nghèo và cận nghèo đa chiều là 129.779 hộ.

Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung có tổng số hộ nghèo đa chiều là 460.456 hộ.

Tây Nguyên có tỷ lệ nghèo đa chiều là 12,46%; tổng số hộ nghèo và cận nghèo đa chiều là 195.795 hộ.

Đông Nam Bộ có tỷ lệ nghèo đa chiều là 0,23%; tổng số hộ nghèo và cận nghèo đa chiều là 10.791 hộ.

Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ nghèo đa chiều là 4,15%, tổng số hộ nghèo và cận nghèo đa chiều là 201.563 hộ.

Tỷ lệ hộ nghèo chung cả nước là 2,93%; tổng số hộ nghèo là 815.101 hộ.

Tỷ lệ hộ cận nghèo chung cả nước là 2,78%; tổng số hộ nghèo là 771.235 hộ.

Đối với huyện nghèo theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025: Tỷ lệ nghèo đa chiều là 47,94%, tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo là 471.571 hộ; tỷ lệ hộ nghèo là 31,72%, tổng số hộ nghèo là 311.981 hộ; tỷ lệ cận nghèo là 16,22%, số hộ cận nghèo là 159.590 hộ.

Hạnh Quỳnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm