Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Bun-nhăng Vo-la-chít dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước CHDCND Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra trong bối cảnh hai bên vừa có Ban lãnh đạo mới, khẳng định quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng Bí thư , Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Lào anh em đã giành được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là những thành tựu quan trọng sau 30 năm đổi mới, khẳng định những thắng lợi mà nhân dân Lào đạt được là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với nhân dân Việt Nam; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư Bun-nhăng Vo-la-chít đứng đầu, nhân dân Lào anh em nhất định tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước Lào phồn vinh, có vai trò và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. 

Thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào trong thời gian gần đây. Hai bên đã phối hợp đạt được nhiều mục tiêu quan trọng trong Chiến lược về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học-kỹ thuật Việt Nam-Lào giai đoạn 2011-2020, đặc biệt là hoàn thành thắng lợi Hiệp định hợp tác Việt Nam – Lào giai đoạn 2011 – 2015. 

Thông báo một số nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam gần đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Lào để vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp sẵn có phát triển ngày càng sâu sắc, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả các cơ chế hợp tác mà lãnh đạo cấp cao đã thông qua cũng như các kết quả đạt được tại Kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban Liên chính phủ, trong đó ưu tiên triển khai tốt Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam – Lào năm 2016 và Hiệp định hợp tác Việt Nam – Lào giai đoạn 2016 – 2020; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào, phối hợp đẩy nhanh hơn nữa việc triển khai Chiến lược hợp tác tại hai tỉnh Hủa-phăn và Xiêng-khoảng, sớm hoàn thành việc xây dựng Đề án về kết nối hai nền kinh tế. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Lào và Việt Nam tại các diễn đàn đa phương. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp hiện nay, Thủ tướng đề nghị hai bên cần tăng cường đoàn kết, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN; phấn đấu góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; duy trì lập trường và tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề quan trọng thiết yếu đối với khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông và vấn đề quản lý, sử dụng bền vững, có hiệu quả nguồn nước sông Mê-công. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít bày tỏ vui mừng sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc vừa được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; thông báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của Lào; khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nguyện làm hết sức mình để cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào phát triển lên tầm cao mới; đồng thời đề nghị Chính phủ hai nước tăng cường phối hợp, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các dự án hợp tác nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, tương xứng với mối quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít cũng bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Lào sự ủng hộ, giúp đỡ chân thành, có hiệu quả trong những năm qua. 

* Chiều 25/4, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đang thăm hữu nghị chính thức nước ta. 

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Hội kiến với Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Volachith đang ở thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Thay mặt Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít và Đoàn đại biểu cấp cao Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn, thủy chung, trong sáng Việt – Lào. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cuộc bầu cử Quốc hội Lào khóa VIII; vui mừng thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít về kết quả kỳ họp thứ 11 – kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII của Việt Nam, trong đó có việc thông qua tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011 – 2016 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020; kiện toàn một bước các chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy các cơ quan Nhà nước để tạo điều kiện thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trên cương vị mới, sẽ tích cực phối hợp, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt – Lào anh em. 

Về quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, phát huy truyền thống và kết quả đã đạt được, trong thời gian tới hai bên cần tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc chỉ đạo, giám sát việc thực hiện thỏa thuận cấp cao, các hiệp định hợp tác giữa hai nước. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít bày tỏ vui mừng sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đồng chí của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam; chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Đánh giá cao sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả giữa Quốc hội hai nước thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít bày tỏ mong muốn trên cơ sở quan hệ chính trị hiện đang phát triển rất tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước, Quốc hội hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ trên các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít khẳng định, nhân dân Lào sẽ tiếp tục duy trì, vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước, góp phần đưa quan hệ Việt – Lào lên tầm cao mới. 

Đề xuất