Tạo nền tảng cơ bản để Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp

Tạo nền tảng cơ bản để Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự Đại hội.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Bộ Chính trị đánh giá cao nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo quyết liệt và sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhất trí với các đánh giá về mặt hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ qua, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Đại hội quan tâm làm rõ một số nội dung: Hưng Yên vẫn là tỉnh thu nhập dưới bình quân cả nước, song năm 2020 phải đạt bằng bình quân cả nước, đây là thách thức hết sức lớn lao. Bên cạnh đó, Báo cáo chính trị của tỉnh chưa đánh giá năng suất lao động của tỉnh thời gian qua và không có chỉ tiêu năng suất lao động trong 5 năm sắp tới.

 

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, để thoát nghèo và có mức sống ngày càng cao, cần tăng năng suất lao động trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước. Mặc dù nông nghiệp của Hưng Yên đã đạt được nhiều tiến bộ trong giai đoạn 2011-2015, song so với lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, năng suất lao động nông nghiệp còn rất thấp, đời sống nông dân vì thế còn nhiều khó khăn. Tỉnh cần quan tâm chuyển từ trồng lúa năng suất và hiệu quả thấp sang cây trồng hoặc vật nuôi hiệu quả cao với điều kiện của Hưng Yên; đồng thời, chuyển nhanh, dứt khoát từ hộ sản xuất riêng lẻ sang có hộ sản xuất liên kết trong mô hình hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã 2012 hoặc liên kết với doanh nghiệp.

 

Trên cơ sở các điển hình hợp tác xã kiểu mới ở tỉnh và các địa phương khác, đã được Ban Bí thư tổ chức tổng kết tháng 9/2015 vừa qua, Hưng Yên cần quyết liệt vận động, hỗ trợ để đa số nông dân tham gia các hợp tác xã kiểu mới. Cần thành lập các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012 để giảm chi phí đầu vào cho từng hộ xã viên, hỗ trợ giúp chuyển giao nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật, vay vốn và tiêu thụ sản phẩm. Chính các hợp tác xã là tổ chức đại diện các hộ nông dân liên kết với các doanh nghiệp để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với hiệu quả cao. Những người nông dân sản xuất giỏi và con em nông dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp kỹ thuật về nông nghiệp, kinh tế là nòng cốt tốt nhất để thành lập các hợp tác xã kiểu mới – đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý tỉnh quan tâm, hỗ trợ nông dân đồng bộ, hiệu quả để hiện đại hóa, cơ giới hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất, cạnh tranh thắng lợi trong hội nhập quốc tế. Với các chính sách của Chính phủ mới ban hành về hỗ trợ vốn, đào tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hợp tác xã, tổ sản xuất và hộ nông dân, tỉnh cần rà soát việc hướng dẫn, hỗ trợ nông dân khai thác tốt các chính sách đã được ban hành sớm hình thành các hợp tác xã mạnh trong trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ hải sản, sản xuất có thương hiệu, chứng nhận chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm để cạnh tranh thắng lợi trong thời kỳ hội nhập từ 2016. Hiện đại hóa nông nghiệp, hình thành các hợp tác xã kiểu mới, liên kết với doanh nghiệp để sản xuất, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Thủ đô Hà Nội và xuất khẩu. Đây chính là nội dung đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nông nghiệp ở tỉnh.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị trong Nghị quyết của Đại hội cần có nội dung kiểm điểm việc thực hiện 3 nội dung rất quan trọng mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 đã xác định là: thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược (đột phá về thể chế kinh tế thị trường, đột phá về phát triển nhân lực và ứng dụng khoa học công nghệ, đột phát về phát triển hạ tầng), thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng và thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế (tái cơ cấu ngân sách và đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu các ngành kinh tế); sau Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 18 sẽ cụ thể hóa các yêu cầu này và có kế hoạch thực trong toàn khóa.

 

Cùng với đó, Hưng Yên cần đặt ra mục tiêu trở thành một trong những tỉnh có môi trường kinh doanh tốt nhất để thu hút đầu tư, chấm dứt tình trạng chỉ số cạnh tranh của tỉnh vẫn ở tốp cuối của cả nước.

 

Về công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị mỗi cơ quan quản lý nhà nước, mỗi cấp ủy xã phường, huyện và tỉnh cần đảm bảo đòi hỏi của Hiến pháp 2013: tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân. Đại hội xem xét bổ sung giải pháp để vừa làm cho bộ máy chính quyền và Đảng trong sạch, vững mạnh, vừa làm cho cuộc sống của nhân dân hạnh phúc hơn, định kỳ thực hiện việc đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp với phục vụ của các cơ quan công quyền.

 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng Đảng bộ, quân và dân tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và truyền thống đoàn kết, quyết tâm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đã nêu rõ những thành tựu nổi bật của tỉnh trong 5 năm qua. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra được những chủ trương, giải pháp hữu hiệu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7,8%/năm, cao hơn mức bình quân chung của cả nước; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 40 triệu đồng, gấp 2 lần năm 2010. Thu ngân sách tăng bình quân 17%/năm, đạt 8.000 tỷ đồng năm 2015, vượt 2.000 tỷ theo mục tiêu đề ra.

 

Nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng tăng nhanh cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; đã chuyển đổi trên 6.000 ha trồng lúa kém hiệu quả sang sản xuất cây con cho hiệu quả cao, giá trị canh tác đạt 150 triệu đồng năm 2015. Có 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân 9,87%; cơ cấu công nghiệp chuyển dịch tích cực, đạt mức tăng trưởng bình quân hơn 9,8%; các khu công nghiệp Phố Nối A, Khu công nghiệp Thăng Long II hoạt động hiệu quả, đóng góp nhiều vào nguồn thu ngoại tệ qua hoạt động xuất khẩu. Mỗi năm trên địa bàn tỉnh có khoảng 530 doanh nghiệp mới được thành lập. Đến nay, tỉnh thu hút hơn 1.200 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tương đương 7,1 tỷ USD (mục tiêu 5 tỷ USD). Lĩnh vực thương mại dịch vụ có bước phát triển mới, bình quân hàng năm tăng 8,5%; riêng kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 33%/năm.

 

Tỉnh cũng đã tập trung cao các nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Tổng vốn huy động toàn xã hội 5 năm đạt trên 100.000 tỷ đồng. Hạ tầng giao thông vận tải phát triển nhanh, với các tuyến đường trọng điểm như: đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên, đê tả sông Hồng, nâng cấp quốc lộ 38B, tỉnh lộ 200; các tuyến đường nối với Quốc lộ 1A, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Bên cạnh đó, đã hoàn thành xây dựng Khu lưu niệm và tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; xây dựng thành phố Hưng Yên cơ bản đạt đô thị loại II, Mỹ Hào đạt đô thị loại IV và chuẩn bị công nhận thị xã.

 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo, có nhiều chuyển biến: Khu di tích Phố Hiến được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt; phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Thu hút được nhiều trường Đại học đầu tư xây dựng tại Khu Đại học Phố Hiến và Khu đô thị Ecopark. Chất lượng giáo dục toàn diện của Hưng Yên liên tục được duy trì top đầu cả nước về thi tuyển đại học, phổ cập giáo dục các cấp. Sự nghiệp y tế được coi trọng, đã đưa vào hoạt động Bệnh viện Sản nhi, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Khoa học công nghệ được ưu tiên phát triển, ứng dụng nhiều tiến bộ mới vào sản xuất, xây dựng thương hiệu cho nhiều sản phẩm như: tương Bần, gà Đông Tảo, quất cảnh Văn Giang... Về anh sinh xã hội, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 2 vạn lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo 54%, tỷ lệ hộ nghèo còn 3%.

 

Về công tác xây dựng Đảng, đã chú trọng xây dựng các chương trình hành động, đề án kế hoạch kịp thời, phù hợp thực tiễn, hàng năm có trên 78% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề để giải quyết những vấn đề nổi cộm: chấm dứt tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp ở các xã trong vùng dự án thuộc huyện Văn Giang, xử lý các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, giải tỏa trên 70% vi phạm công trình thủy lợi, không để phát sinh.

 

Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu chung cho nhiệm kỳ tới là: tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp của toàn dân; chú trọng phát triển văn hoá - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng cơ bản để Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp.

 

Đại hội sẽ diễn ra đến hết ngày 2/11./.

Có thể bạn quan tâm