Thứ 7, 04/04/2020, 12:53 GMT+7

Tiền Giang thành lập thêm nhiều hợp tác xã mới

11:04, 21/10/2019

Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Hồng cho biết, để kinh tế tập thể tiếp tục phát triển vững mạnh và đúng định hướng, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương, trong 10 tháng năm 2019, Tiền Giang đã thành lập thêm 14 hợp tác xã mới với 556 thành viên, vốn góp trên 3,024 tỷ đồng.

Vùng ven biển Gò Công mở rộng diện tích cây màu trên đất nhiễm mặn

11:07, 06/06/2018

Huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) nằm ven biển Gò Công, thường xuyên đối mặt với hạn hán và xâm nhập mặn hàng năm gây nhiều thiệt hại. Trước tình hình trên, cùng với hoàn thiện các công trình giao thông – thủy lợi nhằm phòng chống thiên tai, địa phương coi trọng chuyển đổi sản xuất vùng ven biển, phát huy tiểm năng đất đai, thổ nhưỡng mở rộng diện tích cây màu trên đất nhiễm mặn trước đây nhằm thích ứng biến đổi khí hậu, giúp nông dân tăng thu nhập, ổn định đời sống và an cư lạc nghiệp.

Hiệu quả những hợp tác xã kiểu mới ở Vĩnh Phúc

12:32, 26/10/2017

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới được chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012 đã vận hành mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, góp phần nâng cao thu nhập cho xã viên và tạo sự liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Xây dựng kinh tế hợp tác theo cung cách mới

14:49, 27/11/2016

Ngày 27/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh cùng hơn 200 cán bộ chủ chốt, Ban quản lý các hợp tác xã trong tỉnh về “Xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác”.

Chủ tịch nước gặp mặt 68 gương mặt sản xuất nông nghiệp tiêu biểu

22:23, 13/11/2016

Chiều 13/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt 68 đại biểu hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu biểu, nông dân có sáng chế, sáng kiến trong sản xuất nông nghiệp.

Vĩnh biệt Phillippe Devillers - người bạn thân thiết của Việt Nam

14:15, 24/02/2016

Nhà báo, nhà sử học Phillippe Devillers - người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam đã qua đời ngày 15/2, hưởng thọ 96 tuổi.

Thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế qua 30 năm đổi mới

09:17, 03/01/2016

30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng có ý nghĩa trọng đại trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.