Sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia xếp hạng biệt thự du lịch ở Việt Nam

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thời gian qua, sự tăng trưởng mạnh của khách du lịch quốc tế và nội địa đã tạo nhu cầu cao về cơ sở lưu trú du lịch. Việc này cũng tăng cơ hội cho các nhà đầu tư xây dựng nhiều loại hình cơ sở lưu trú du lịch khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tính đến ngày 31/12/2018, Việt Nam có 28.000 cơ sở lưu trú du lịch với trên 550.000 buồng. Trong đó loại hình biệt thự du lịch chiếm tỷ lệ thấp. Số lượng biệt thự du lịch đã được xếp hạng là 184 với 2.314 buồng, chiếm 1,07% số cơ sở và 0,63% số buồng của các cơ sở lưu trú đã xếp hạng.

Theo thống kê chưa đầy đủ, biệt thự du lịch hiện có ở 6 tỉnh, thành phố ở 3 miền Bắc, Trung, Nam gồm: Hải Phòng (1); Đà Nẵng (2); Quảng Nam (134), Phú Yên (1); Lâm Đồng (44), Bà Rịa - Vũng Tàu (2).

Vào giai đoạn 2010-2015, phần lớn cơ sở lưu trú du lịch chỉ thuộc sở hữu của chủ đầu tư ban đầu, nhưng từ năm 2016 đã phát triển mạnh các loại bất động sản du lịch có nhiều nhà đầu tư thứ cấp. Trong đó nổi lên loại hình biệt thự du lịch ở các khu, điểm du lịch đông khách. Xu hướng bán phòng qua mạng, chia sẻ kỳ nghỉ ngày càng phổ biến, góp phần tăng lượng khách du lịch với các mức chi trả khác nhau.

Cùng với quá trình nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về du lịch trong lĩnh vực lưu trú, tiêu chuẩn xếp hạng các loại hình cơ sở lưu trú du lịch đã ra đời và chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với thực tế. Năm 2009, căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tiêu chuẩn cho 7 loại cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có tiêu chuẩn TCVN 7796:2009 Biệt thự du lịch – Xếp hạng.

Đến thời điểm này, tiêu chuẩn TCVN 7796:2009 đã cần sửa đổi để đảm bảo phù hợp. Luật Du lịch cũng đã thay đổi cách xếp hạng biệt thự du lịch, do đó phiên bản tiêu chuẩn mới sẽ xếp hạng biệt thự du lịch thành 5 hạng cho phù hợp với Luật Du lịch năm 2017 thay vì chỉ có  2 hạng như hiện hành.

Thêm vào đó, cách đánh giá như hiện hành chưa phù hợp với thực tế, mặt bằng trình độ phát triển của hệ thống các biệt thự du lịch. Cách chấm điểm cũng chưa phù hợp với tiến bộ khoa học - kỹ thuật, điều kiện kinh tế - xã hội. Từ năm 2018, các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gặp lúng túng trong việc xếp hạng các biệt thự du lịch cho phù hợp hợp với quy định mới, nhất là trong bối cảnh một số địa phương đang có nhiều dự án đầu tư biệt thự du lịch.

Do đó, việc sửa đổi tiêu chuẩn TCVN 7796:2009 Biệt thự du lịch – Xếp hạng sẽ đưa ra các yêu cầu, tiêu chí đối với từng hạng cho biệt thự du lịch, phù hợp với thực tế Việt Nam và xu hướng chung của các nước trên thế giới, hướng dẫn cho các bên liên quan trong đánh giá chất lượng, vận hành biệt thự du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách…
 
Thanh Giang

Đề xuất