Sắp xây dựng đường tuần tra biên giới đoạn qua huyện Bù Đốp

Sắp xây dựng đường tuần tra biên giới đoạn qua huyện Bù Đốp
Theo đó, các khu đất thu hồi thuộc địa bàn các xã như Hưng Phước, Phước Thiện, Tân Thành, Tân Tiến, Thanh Hòa và Thiện Hưng thuộc huyện Bù Đốp. Ngoài ra, Bình Phước thu hồi diện tích đất thuộc quản lý của 4 đơn vị gồm, Công ty cao su Phước Long, Công ty cao su Lộc Ninh, Binh đoàn 16 và Công ty Xây dựng Đồng Phú đã được Nhà nước giao, cho thuê, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới phục vụ quốc phòng an ninh, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới giáp ranh với Vương quốc Campuchia.

Tỉnh Bình Phước hiện có 260,433 km đường biên giới với nước bạn Campuchia, đi qua 3 huyện Lộc Ninh, Bù Đốp và Bù Gia Mập. Những năm qua, tình hình biên giới luôn ổn định, tạo tiền đề xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, thuận lợi để phát triển kinh tế và khu vực biên giới trở thành "phên dậu" vững chắc của Tổ quốc. Việc xây dựng các điểm dân cư và tuyến đường tuần tra biên giới trong phạm vi của tỉnh Bình Phước nhằm thúc đẩy đời sống nhân dân vùng biên, vùng nông thôn.

Riêng tại huyện Bù Đốp có 18,5 km đường biên giới thuộc các xã Tân Tiến, Hưng Phước, Thiện Hưng, Thanh Hòa và Tân Thành. Trên tuyến biên giới này, nhờ sự quan tâm của chính quyền về xây dựng đường vành đai biên giới, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đã từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân vùng biên.
Dương Chí Tưởng

Có thể bạn quan tâm