Quốc hội bầu ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Quốc hội bầu ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Sáng 22/5, tiếp tục tiến hành công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ 7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã bầu ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Tô Lâm.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khoá XV giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống điện tử.

vna_potal_dong_chi_to_lam_duoc_bau_giu_chuc_chu_tich_nuoc_chxhcn_viet_nam__7388886.jpg
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN

Kết quả biểu quyết: Đã có 472/473 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 96,92% tổng số đại biểu Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Tô Lâm./.

vna_potal_dong_chi_to_lam_duoc_bau_giu_chuc_chu_tich_nuoc_chxhcn_viet_nam__7388879.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ. Ảnh: TTXVN
vna_potal_dong_chi_to_lam_duoc_bau_giu_chuc_chu_tich_nuoc_chxhcn_viet_nam_7388890.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi lễ Tuyên thệ. Ảnh: TTXVN
vna_potal_dong_chi_to_lam_duoc_bau_giu_chuc_chu_tich_nuoc_chxhcn_viet_nam__7388881.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhậm chức. Ảnh: TTXVN

Hoàng Thị Hoa

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm