Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Dân số và Phát triển

Ngày 18/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 527/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia Dân số và Phát triển. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phó trưởng Ban Thường trực là bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế. Các Phó trưởng Ban: bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính; bà Nguyễn Thị Kim Chi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Trần Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Y Vinh Tơr, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế, Thành viên kiêm Thư ký.

Trước đó, ngày 29/1/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 157/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Dân số và Phát triển.

Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối, đôn đốc các bộ, ngành trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành về dân số và phát triển; nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp để thực hiện các vấn đề liên quan đến dân số và phát triển.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo. Bộ Y tế là cơ quan thường trực có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo.

TTXVN

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm