Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động tặng Chủ tịch Làng trẻ em SOS quốc tế

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Chủ tịch danh dự Làng trẻ em SOS quốc tế Helmut Kutin quốc tịch Áo (thứ hai từ trái sang) và Chủ tịch Làng trẻ em SOS quốc tế Siddhartha Kaul quốc tịch Ấn Độ (thứ nhất từ trái sang). Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN

Đánh giá cao sự hợp tác và tài trợ có hiệu quả của Làng trẻ em SOS quốc tế đối với Việt Nam trong 30 năm qua trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Phó Chủ tịch nước khẳng định Chính phủ và nhân dân Việt Nam cảm ơn Làng trẻ em SOS quốc tế và cá nhân ông Chủ tịch danh dự, Chủ tịch đương nhiệm, nhân dân hai nước Ấn Độ, Áo đã dành tình cảm cho trẻ em Việt Nam và sự giúp đỡ to lớn trong thời gian qua. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Làng trẻ em SOS quốc tế, ủng hộ mô hình hoạt động của Làng trẻ em SOS Việt Nam và tạo mọi điều kiện để các hoạt động được triển khai. 

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Chủ tịch danh dự Làng trẻ em SOS quốc tế Helmut Kutin quốc tịch Áo và Chủ tịch Làng trẻ em SOS quốc tế Siddhartha Kaul quốc tịch Ấn Độ. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian đón tiếp, Chủ tịch danh dự Helmut Kutin cho biết rất hài lòng với sự hợp tác của tổ chức SOS quốc tế và Việt Nam trong 30 năm qua. Sự hợp tác của SOS quốc tế và SOS Việt Nam là tích cực, giúp đỡ hiệu quả cho trẻ em ở Việt Nam. Trong tương lai, tổ chức này sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với Chính phủ Việt Nam để tiếp tục các chương trình hoạt động của Làng trẻ em SOS, đặc biệt là chương trình ở Việt Trì, vì trẻ em Việt Nam. 

Trên 30 năm giữ vai trò điều hành hệ thống Làng trẻ em SOS trên toàn thế giới, với lòng yêu mến và gắn bó với trẻ em Việt Nam, ông Helmut Kutin, nguyên Chủ tịch Làng trẻ em SOS quốc tế, hiện nay là Chủ tịch danh dự Làng trẻ em SOS quốc tế và ông Siddhartha Kaul là Chủ tịch đương nhiệm Làng trẻ em SOS quốc tế đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển Làng trẻ em SOS ở Việt Nam. Các ông luôn nỗ lực giúp đỡ Việt Nam trong việc lập Làng trẻ em SOS, vận động tài trợ của các cá nhân và tổ chức quốc tế để nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi không nơi nương tựa. Ghi nhận, biểu dương những cống hiến và tình yêu thương đặc biệt của các ông cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Việt Nam, Chủ tịch nước đã quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho hai ông. ./. 


Đề xuất